Jednání Krizového štábu města dne 20.7.2020

Dne 20.7.2020 v 8:00 zasedal krizový štáb města Rýmařov, aby projednal dopad mimořádného opatření vydaného Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě dne 17.7.2020. KŠ vyhodnotil vlastní zásoby ochranných pomůcek (roušky, respirátory, rukavice, dezinfekci,…).

Konstatoval, že v současné době má dostatek všech prostředků, tak aby zabezpečil plynulý a bezproblémový chod úřadu.

Dalším bodem jednání byla debata o rozsahu mimořádných opatření. Členové krizového štábu nesouhlasí s plošným vyhlášením mimořádného opatření pro celý Moravskoslezský kraj. V ORP Rýmařov byly od března 2020 evidovány čtyři případy pozitivně testovaných osob, v současné době není v ORP Rýmařov jediný případ nakaženého koronavirem, takže epidemiologická situace na našem území je příznivá. Krizový štáb proto nepovažuje tato opatření pro naše území za opodstatněné, čímž ale nezpochybňuje nutnost ochrany rizikových skupin obyvatel. Krizový štáb doporučil zaslat vedení Krajské hygienické stanice MS kraje a hejtmanovi Moravskoslezského kraje žádost o přehodnocení účinnosti nařízeného mimořádného opatření ve vztahu k ORP Rýmařov.

starosta města Rýmařov

20 07 2020
16 07 2020

20. červenec 2020

Zdroj: https://www.rymarov.cz/