Krajská hygienická stanice vyhlásila mimořádné opatření v Moravskoslezském kraji

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařídila dne 17. července 2020 nové mimořádné opatření platné na území celého Moravskoslezského kraje s účinností ode dne vyhlášení až do odvolání.

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii covid-19 v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů na ekonomiku.

Dochází zejména k zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek apod.) ve vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech, včetně taxislužby, vozidlech veřejné dopravy a dopravy pro přepravu zaměstnanců, a to se stanovenými výjimkami (viz úplné znění mimořádného opatření). Nařízeno je také dodržování jednotlivých dvoumetrových odstupů ve vnitřních prostorech.

Opatření se týká také omezení provozu stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 23:00 hod. do 8:00 hod., včetně venkovních prostor provozovny stravovacích služeb (výjimky uvedeny v celém znění mimořádného opatření).

Omezeny jsou hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách. Účast nesmí ve stejný čas přesáhnout 100 osob, což se týká akcí veřejných i soukromých. Nařízení upravuje rovněž specifika pro hromadné akce konané v rozdělených sektorech.

Dochází k nařízení zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Výjimku mají návštěvníci, kteří mají po celou dobu ochranný prostředek dýchacích cest, a to min. respirátor FFP2 bez výdechového ventilu. Současně musí udržovat rozestup od pacientů, resp. uživatelů sociálních služeb, a personálu minimálně 2 metry.

Mimořádné opatření stanovuje povinnosti podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejny, aby desinfikovali úchopová místa a košíky aj. Zpřísněná opatření patří také pro provozovatele koupališť, vnitřních sportovišť, saun a wellness center.

Současně ukládá podnikatelům ve výrobních podnicích, jakožto zaměstnavatelům, aby zajistili, pokud je to možné, aby se zaměstnanci nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny, ostatními zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 metry v rámci jedné směny.

Osoby a podniky zaměstnávající přeshraniční pracovníky jsou povinni zamezit vstupu těchto osob do všech provozoven a pracovišť daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli, pro něhož vykonávají práci, jedenkrát za 14 dni lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny.

Podrobné informace naleznete v celém znění mimořádného opatření.

Zdroj: https://www.rymarov.cz/