Na svazích pod Pradědem se opět pasou ovečky, koníci i skot.

Při výletu na Ovčárnu a Praděd můžete pozorovat pasoucí se ovečky, poníky a u Švýcárny nedávno přibyly i krávy. Je to speciální horské plemeno. Takto farmáři ze Stránského a z Vernířovic pomáhají přírodě. Jak?

Tím, že jejich dobytek spásá trávu. Letos začala pastva, která v horách pomáhá udržet cenné bezlesí, kvůli velmi chladnému jaru téměř o měsíc později než obvykle. Na Ovčárně se tak v předposledním červnovém týdnu k již tradičně přiváženým ovcím letos přidali i poníci horského plemene Shetland. Valašské ovce a poníky jako obvykle dodala rodinná farma ze Stránského. Na úbočí Pradědu a Švýcárny se kravky skotského náhorního skotu a koně huculského plemene z farmy ve Vernířovicích letos objevily až 1. července.


Pastvou v těchto lokalitách navazují ochranáři přírody na přerušenou tradici. V Jeseníkách se nad horní hranicí lesa dříve kosilo i se pásl dobytek. Zdejší květnaté horské louky jsou pestré právě proto, že je pomáhala udržovat lidská ruka. Poté, co se s pastvou přestalo, začaly postupně zarůstat. Předpokládané účinky pastvy na rozmanitost alpínských trávníků se projevily již po asi pěti letech, na spásaných plochách se zvyšuje počet rostlinných druhů.
A protože různé druhy zvířat spásají rostlinný porost odlišně, pasou se na horských svazích koně, ovečky i skot. Od koní si zástupci CHKO Jeseníky slibují důslednější vypásání některých druhů trav, které ovečkám příliš nechutnají. Svými kopyty také narušují povrch půdy, takže se tu mohou uchytit i druhy rostlin, které by v bujném porostu neměly šanci. A tak se v posledních letech na louky pod Pradědem vrátil kokrhel, roste tu zvonek vousatý, symbol jesenické chráněné krajinné oblasti, i třeba jestřábník.

Zdroj:/www.facebook.com/CHKOJeseniky