Přehled platných mimořádných opatření v ORP Rýmařov

Od pátku 24. 7. 2020 jsou v platnosti nová mimořádná opatření vydaná Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje pro obce s rozšířenou působností Rýmařov, Bruntál a Krnov. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo zároveň nová celorepubliková opatření, platná od soboty 25. 7. 2020 a od pondělí 27. 7. 2020. V následujícím textu přinášíme přehled všech opatření platných pro ORP Rýmařov.

Mimořádné opatření KHS Moravskoslezského kraje pro ORP Rýmařov, Bruntál, Krnov (platná od 24. 7. 2020 od 6:00 hod.):

 • ochranné prostředky dýchacích cest (rouška, ústenka atd.) jsou povinné pouze ve vnitřních prostorách zdravotnického zařízení poskytujících ambulantní péči,
 • platí zákaz příjmu nových osob do zařízení sociálních služeb s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování PRC testu s negativním výsledkem ne starší než 4 dny,
 • zdravotnická zařízení, která poskytují lůžkovou péči, musí při příjmu nových pacientů provést PRC test (pokud pacient sám nepředloží potvrzení o absolvování PRC testu s negativním výsledkem ne starší než 4 dny),
 • omezení provozování zotavovacích akcí tak, že provozovatel musí dodržovat pravidla určená v mimořádném opatření (hygiena, desinfekce prostor atd.),
 • zaměstnavatelé ve výrobních podnicích musí zajistit, pokud je to možné, aby se zaměstnanci nepotkávali při střídání směn, zamezit musí také styku zaměstnanců s ostatními zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 metry v rámci jedné směny,
 • opatření vedoucí k minimalizování kontaktu zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu,
 • přeshraniční pracovníci musí nadále předkládat zaměstnavateli jednou za 14 dní negativní PCR test na SARS-CoV-2,
 • otevírací doba nočních podniků není omezena.

Úplné znění mimořádného opatření pro ORP Rýmařov, Bruntál, Krnov naleznete níže (viz Mimořádné opatření č. 17/2020). Všechna ostatní nařízení vydaná dne 17. 7. 2020 v Mimořádném opatření č. 15/2020 již nejsou platná.

V okresech Opava, Nový Jičín, Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek platí jiné mimořádné opatření než v okrese Bruntál. Zde jsou například nadále povinné roušky ve vnitřních prostorách a ve vozidlech veřejné dopravy, otevírací doba nočních podniků je v těchto okresech do 24:00 hodin atd. (viz příloha Mimořádné nařízení č. 16/2020).

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR:

 • zavedení povinnosti nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích (tzn. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukroménad 100 osob (platné od 25. 7. 2020). Opatření se netýká individuálních návštěv barů a restaurací.
 • maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích se omezuje na 500 osob, pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob (platné od 27. 7. 2020)
 • kapacita venkovních hromadných akcí zůstává i nadále 1000 osob (bez povinnosti nosit roušku)

mimoradne_opatreni_2020_16.pdf

mimoradne_opatreni_2020_17.pdf

Mimořádné-opatření—zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-s-účinností-od-25.-do-26.-7.-2020.pdf

Mimořádné-opatření—zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-s-účinností-od-27.-7.-2020-do-odvolání.pdf

Zdroj:https://www.rymarov.cz/