Rozvolnění mimořádných opatření v Moravskoslezském kraji

Rozvolnění mimořádných opatření v Moravskoslezském kraji Dnes dopoledne zasedala bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje. Domluvila se na zmírnění protiepidemických opatření, které byly vydány minulý pátek. Nová mimořádná opatření byla vydána zvlášť pro okres Bruntál, ve zbytku kraje platí opatření jiná. Účinnosti nabývají od pátku 24. července od 6:00 hodin.

V okrese Bruntál se nově roušky musí nosit jen ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení poskytujících ambulantní péči. Konání akcí je omezeno celostátním nařízením na 1000 osob. V našem okrese není povinnost mít na akcích roušku. Přeshraniční pracovníci musí nadále předkládat jednou za dva týdny negativní test na Covid-19. Zaměstnavatelé ve výrobních podnicích musí zajistit, pokud je to možné, aby se zaměstnanci nepotkávali při střídání směn, zamezit musí také styku zaměstnanců s ostatními zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 metry v rámci jedné směny.

Z důvodu ochrany rizikových skupin obyvatelstva je v okrese Bruntál zaveden zákaz příjmu nových osob do zařízení zdravotních a sociálních služeb s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování PRC testu s negativním výsledkem ne starší než 4 dny. Zpřísněna jsou i opatření při konání zotavovacích akcí.

Ve zbytku Moravskoslezského kraje došlo také k rozvolnění mimořádných opatření. Nově se mohou konat venkovní akce do 1000 osob s tím, že účastníci musí mít roušky. Na akcích musí být pořadatelem zajištěny stojany s desinfekcí. Roušky jsou v okresech Opava, Nový Jičín, Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek nadále povinné ve vnitřních prostorách a ve vozidlech veřejné dopravy. Na svatbách a pohřbech v celém kraji nejsou roušky nutné. Otevírací doba nočních podniků se v těchto okresech prodlužuje do 24:00 hodin. Upustilo se také od omezení na přírodních koupalištích. Naopak přetrvávají nařízení pro zaměstnance výrobních podniků a povinnost přeshraničních pracovníků předkládat negativní testy na Covid-19.

Podrobnější informace naleznete v úplném znění mimořádných opatření.

Přílohy:

Mimořádné opatření č. 16/2020

Mimořádné opatření č. 17/2020

Zdroj: https://www.rymarov.cz/