Spotřeba vody v domácnostech loni v České republice stoupla

Objem vody fakturované domácnostem se loni meziročně zvýšil o 1,4 litru na 90,6 litru na osobu na den. Číslo mírně narůstá od roku 2014. V porovnání s rokem 1989 bylo ovšem loni množství fakturované vody o 80,4 litru nižší na osobu a den. Uvádí to zpráva o zásobování pitnou vodou v Česku, kterou projedná vláda.

Nejvíc vody zaplatili Pražané, a to 113 litrů na osobu a den, a obyvatelé Ústeckého kraje (93 litrů na osobu a den). Naopak nejnižší objem placené vody eviduje Zlínský kraj (78,7 litru na osobu a den) a Pardubický kraj (80,2 litru na osobu a den).

Množství vody fakturované v domácnostech přepočtené na jednu osobu řadí Česko mezi státy s nejnižšími hodnotami v Evropě. Z evropských dat z roku 2018 vyplývá, že nejvyšší spotřebu vykazují Švýcarsko, a to 307 litrů na osobu a den. Následují Itálie (245 l/os./den) a Portugalsko (204 l/os./den). Nejnižší spotřebu mají Estonsko (78 l/os./den), Slovensko (79 l/os./den), Malta (79 l/os./den) a Česká republika (89 l/os./den). V sousedních státech se pohybuje takzvaná specifická spotřeba vody v Rakousku kolem 135 litrů na osobu a den, v Německu kolem 122 l/os./den a v Polsku 94 l/os./den.

Ztráty vody v síti v přepočtu na jednoho obyvatele zásobovaného z vodovodů za den se během let 2018 a 2019 snížily z 25,8 litru na osobu a den na 23,4 l/os./den a v přepočtu na jeden kilometr vodovodní sítě z 3304 litrů na kilometr a den na 2994 litrů na kilometr a den. Mezi lety 2009 až 2019 klesl podíl ztrát vody v síti k celkovému množství vyrobené vody z 19,3 procenta na 14,5 procenta tedy o 4,8 procentního bodu.

Z vodovodů bylo loni zásobeno 10,09 milionu obyvatel Česka, což je 94,6 procenta obyvatel země. Nově se na vodovodní síť během posledních dvou let připojily domácnosti, ve kterých žije celkem 63 000 lidí. Fakturováno bylo loni 492,6 milionu metrů krychlových vody, z toho domácnostem 333,8 milionu. Nejvyšší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl v Karlovarském kraji a v Praze (100 procent), nejnižší v Plzeňském (85,9 procenta) a Středočeském kraji (86,5 procenta).

Průměrná cena pro vodné bez DPH loni činila 39,3 koruny za metr krychlový, proti roku 2018 vzrostla o 1,2 koruny. Průměrná cena stočného dosáhla loni 34,7 korun za metr krychlový bez DPH a meziroční nárůst představoval 1,3 koruny. Rozpětí cen pitné vody pro odběratele je značně široké a pohybovalo se od 0,01 koruny za metr krychlový bez DPH do 267,64 korun za metr krychlový bez DPH, což zpráva komentuje slovy, že jde o hodnoty extrémní a ojedinělé

Zdroj: https://ekolist.cz/