Zahájení opravy komunikace na ul. Pivovarská, 1. máje a ul. Hornoměstská

Město Rýmařov informuje občany, že v pondělí 13.07.2020 budou zahájeny stavební práce na opravě komunikace na ul. Pivovarská, 1. máje a ul. Hornoměstská.

Dodavatelem stavebních prací je vítěz výběrového řízení – společnost JR STaKR s.r.o., IČO: 28596854, U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, za nabídkovou cenu 9.444.446,06 Kč s DPH.

Stavba je rozdělena do tří etap. Prozatím se nebude provádět úplná uzavírka komunikace a bude provedeno pouze dočasné dopravní značení a případně místní lokální uzavírky, které se budou v průběhu stavebních prací měnit. Zhotovitel stavby bude občany informovat také vyvěšením informací v bytových domech. Prosíme občany, aby dodržovali dopravní značení, řízení provozu a pokyny zástupců stavby a investora, aby byl zajištěn bezproblémový průběh výstavby.

V průběhu realizace bude zajištěn přístup k jednotlivým bytovým a rodinným domům, včetně zásobování.

O dalším průběhu a případných uzavírkách vás budeme průběžně informovat.

Na uvedenou akci podalo město v květnu 2019 žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj, ale žádost skončila kvůli velkému zájmu a nízké alokaci v zásobníku projektů. Poskytovatel dotace na konci roku 2019 alokaci navýšil a žádost města tak byla zařazena mezi úspěšné. Výše dotace je 5 mil.

mmr cr

Je jisté, že výše uvedená stavba přinese svému okolí dočasné problémy v podobě zvýšené hlučnosti, prašnosti, provozu stavební techniky a dělníků, zhoršených podmínek pro docházku, možnost dojížďky a zásobování, které ale nelze nijak obejít a je nezbytné se s nimi smířit. Odměnou za to bude nová komunikace a veřejné prostranství, které zpříjemní život v místě bydliště a celkové zkvalitnění veřejných prostor našeho města v dotčené lokalitě.

Pivovarska_PD_1.pdf841.45 KB

Pivovarska_PD_2.pdf696.82 KB

Pivovarska_PD_3.pdf581.82 KB

Zdroj: https://www.rymarov.cz/