Jaká nařízení k ochraně před šířením koronaviru budou platit od 1. září?

Ministerstvo vnitra vydalo v pondělí 24. srpna 2020 mimořádná opatření k ochraně před šířením koronaviru SARS Cov-19. Opatření platí od  1. září 2020 až do odvolání.

Nošení roušek

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 • ve vnitřních prostorách, v nichž vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento účel,
 • ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení (prostory určené pro poskytování zdravotních služeb),
 • ve vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, zařízení poskytujícím odlehčovací sociální služby v pobytové formě),
 • ve volebních místnostech
 • v prostředcích veřejné dopravy.

Zákaz se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb,
 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 • pohyb a pobyt v prostorech lázeňských a léčebných bazénů.

 Úplné znění mimořádného opatření

Hromadné akce

Od 1. září je zakázáno konat divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 000 osob ve venkovních prostorách, nebo 500 osob ve vnitřních prostorách staveb. Tento zákaz se nevztahuje na:

 • na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
 • na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), které je možno konat v maximálně pěti oddělených sektorech, z nichž každý může být pro 1 000 osob ve venkovních prostorách, nebo 500 osob ve vnitřních prostorách staveb,
 • na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech s maximální možnou kapacitou objektu větší než 5 000 osob (sportovní stadion, koncertní sál apod.), které je možno konat v maximálně deseti oddělených sektorech, z nichž každý může být 1 000 osob ve venkovních prostorách, nebo 500 osob ve vnitřních prostorách staveb,

Na akcích konaných ve vnitřních prostorách staveb s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob je zakázáno pohybovat se a pobývat bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Tento zákaz se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.

Úplné znění mimořádného opatření 

Zdroj: https://www.rymarov.cz/