Krnov získal ocenění za transparentnost řízení úřadu a vstřícnost vůči občanům

MSK | Včera 9. září 2020 byly předány Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019 a titul Osobnost Moravskoslezského kraje. Osobností kraje se stala Eva Šeinerová, která založila a dlouhá léta vedla karvinské sborové studio Permoník. Mezi novými držiteli Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost jsou například město Krnov, Technické služby Karviná nebo organizace MENS SANA.

Foto: MSK

„Pojem společenská odpovědnost už dávno přestal být prázdným slovním spojením. Jsem moc rád, že je v našem regionu celá řada lidí a firem, které se upřímně zajímají o své okolí, není jim lhostejné životní prostředí ani problémy zdravotně nebo sociálně znevýhodněných. Dnes už velká část společnosti automaticky dobrovolně nad rámec zákonných povinností přispívá k tomu, aby v našem kraji bylo dobře. Jsem přesvědčený, že je to ta nejlepší cesta k úspěchu a jedinečnosti,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Cenu za společenskou odpovědnost opět vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality České republiky. Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost byly v Moravskoslezském kraji uděleny už pojedenácté. Třetím rokem předal hejtman kraje titul Osobnost Moravskoslezského kraje. „Rozhodně je na místě, abychom vyjádřili uznání a respekt významným osobnostem, které jsou pro náš region důležité. Nehledáme šampiony nebo slavné vynálezce, chceme upozornit i na výjimečné osobnosti, které se o rozvoj našeho kraje zasloužily pomocí druhým, dlouholetou prací nebo třeba statečností. Důvodem může být i šíření dobrého jména kraje, což je i případ letošní laureátky,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

V kategorii obcí s rozšířenou působností v soutěži o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019 zvítězilo město Krnov.
Z firem do padesáti zaměstnanců obsadila první místo společnost AKORD&POKLAD. V kategorii do 250 zaměstnanců zvítězily Technické služby Karviná. Absolutním vítězem v kategorii firem nad 250 zaměstnanců se stala společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech.
V kategorii organizace veřejného sektoru získaly 1. místo organizace MENS SANA (podkategorie do 50 zaměstnanců) a Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark (podkategorie nad 50 zaměstnanců).
Letos poprvé byla udělena cena v kategorii mikropodniky, živnostníci, spolky. Tu obdrželo družstvo VIKTORINA LOCA.

Osobností Moravskoslezského kraje za rok 2019 se stala Eva Šeinerová – umělecká vedoucí sborového studia Permoník, které působí při ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné.

Autorem plastiky „Stabilitate Mentis“, kterou získali vítězové Ceny hajtmana kraje za společenskou odpovědnost, je ostravský sochař Jan Šnéberger. Je vytvořena z barevného křišťálu a mosazi. Svým tvaroslovím odkazuje k symbolu vah, které jsou atributem spravedlnosti a neměnné hodnoty. Sérii tvoří 7 ručně vyráběných artefaktů. Každý kus se od druhého liší v drobných detailech, což podtrhává jejich jedinečnost.
Cena pro vítěze ankety Osobnost Moravskoslezského kraje vyobrazuje Strom. Jeho kmen je symbolem stability a historie regionu, koruna stromu symbolizuje jeho růst, „košatost“ a pestrost. Cenu vytvořili studenti a pedagogové dvou ostravských škol. Výtvarný návrh ceny zpracoval Karel Ohera, student oboru Socha Design Prostor Střední odborné školy umělecké a gymnázia. Bronzový odlitek zhotovil Václav Merta, student doktorandského studia oboru Moderní metalurgické technologie VŠB-TUO.

Vítězové Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2019:
kategorie „podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců“

Společnost AKORD&POKLAD provozuje kulturní domy AKORD Ostrava-Zábřeh a POKLAD Ostrava-Poruba, včetně letního kina AMFI v Porubě. Občanům nabízejí zajímavé volnočasové aktivity. Společnost byla oceněna za projekty pro seniory, jako jsou například soutěže MISS BABČA nebo OSTRAVSKÝ ŠTRAMÁK, také za spolupráci s mobilním hospicem Ondrášek. Společnost už pátým rokem spolu s neziskovou organizací Asociace integrativních koučů pořádá konferenci Koučink v praxi.

kategorie „podnikatelské subjekty od 50 do 250 zaměstnanců“
Technické služby Karviná pomáhají zapojovat do pracovního procesu dlouhodobě nezaměstnané, znevýhodněné nebo také osoby v předdůchodovém věku. Společnost už pátým rokem pravidelně přispívá na pořízení sociálního vozu, který usnadňuje život seniorům a sociálně potřebným lidem. Technické služby Karviná pomáhají zajišťovat akce města, jako například Den Země, Den pro celou rodinu, Dny Karviné, Národní dny bez úrazu, Barevný podzim, Evropský týden mobility.

kategorie „podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců“

Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích je atraktivním zaměstnavatelem, celkově v regionu nabízí téměř 12 tisíc pracovních míst. Téma společenská odpovědnost je společnosti vlastní, aktivity této oblasti Hyundai představuje logem POHNOUT SVĚTEM SPOLEČNĚ. Zaměřuje se na společensky odpovědné aktivity v šesti oblastech, a sice: ekologie, vzdělávání, komunita, bezpečnost, handicapovaní a podpora start-upů. Jako příklad můžeme uvést partnerství s dopravním hřištěm ve Frýdku-Místku.

kategorie „obce s rozšířenou působností“

Město Krnov získalo ocenění za transparentnost řízení úřadu, ale také za vstřícnost vůči občanům. Lidé pracující nebo studující mimo Krnov si mohou vyřídit své žádosti mimo úřední hodiny. Už přes rok v Krnově funguje nová komunikační platforma – Mobilní rozhlas, která funguje jako obousměrná komunikace s občany. Mezi další zajímavé aktivity města patří také Den otevřené radnice na objednávku nebo Fórum Zdravého města Krnova.

kategorie „organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců“

Organizace MENS SANA poskytuje sociální služby, kognitivní rehabilitaci, pracovní rehabilitaci, terapeutické, vzdělávací, volnočasové programy, programy na podporu zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a programy zaměřené na prevenci a destigmatizaci. Služby poskytují ročně více než 300 lidem se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji. Z konkrétních projektů zaujme například 10 bytů pro nácvikové bydlení, které ve spolupráci s obvodem Ostrava-Jih MENS SANA získala pro potřebné. Organizace také pomáhá při zajišťování potravinové pomoci.

kategorie „organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců“

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark trvale spolupracuje s charitativními organizacemi. Zaměstnanci i žáci školy se zapojují do sbírek na podporu zvířat v ZOO Ostrava, Srdíčkové dny a Fond Sidus, který pomáhá především onkologicky nemocným dětem. Společensky odpovědní jsou také v oblasti životního prostředí, 2x ročně likvidují bývalou černou skládku v chatové oblasti Sušanských nádrží.

kategorie „mikropodniky, živnostníci, spolky“

Fungování Družstva VIKTORINA LOCA je založeno na skutečné svépomoci, demokracii, rovnosti, členství a solidaritě. Družstvo své ekonomické aktivity spojuje se sociálním podnikáním. VIKTORINA LOCA sleduje změny, které provázejí rozvoj společnosti, jejich nepříznivým důsledkům čelí větším zaměřením pozornosti na místo, kde žijeme.

Vítěz ankety Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2019:

Titul OSOBNOST MSK není jediným oceněním, které Eva Šeinerová získala, v minulosti obdržela i jiné prestižní ceny: Medaili Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR za významnou pedagogickou práci, Cenu Bedřicha Smetany, což je nejvyšší vyznamenání pro sbormistry v ČR a Cenu Františka Lýska za práci s dětským pěveckým sborem. Je členkou odborné rady ARTAMA pro sborový zpěv. Je zvána do porot celostátních i mezinárodních soutěží pěveckých sborů a vyhledávanou lektorkou sbormistrovských kurzů. Sborové studio Permoník významně reprezentuje Moravskoslezský kraj na mezinárodních soutěžích. Přivezli 1. místo ze světové soutěže dětských a mládežnických sborů v Petrohradu, na soutěži Crakowia Cantans vybojoval Permoník dvě první a jedno druhé místo. Dá se říci, že i tyto úspěchy sbor získal právě díky své zakladatelce.

Zdroj: MSK