Mapa kriminality

Cílem webu www.mapakriminality.cz je usnadnit veřejnosti orientaci v datech o trestné činnosti, která pravidelně publikuje Policie ČR. Policejní statistiky převádíme do jednoduchých tabulkových a mapových náhledů. Pro ty, kdo chtějí data hlouběji analyzovat, jsou k dispozici ke stažení v počítačově zpracovatelné podobě. Přečtěte si ovšem nejprve metodický komentář Policejního prezidia v sekci data.

Věříme, že stránky napomohou debatě o tom, v jaké podobě a jaká data má policie zaznamenávat a zveřejňovat, o způsobu, jak účinně získávat data o trestné činnosti i o tom, jak úspěšná je policie při jejím omezování.

Co se týče Rýmařovska je situace v porovnání s ostatními částmi republiky více než dobrá. Kriminalita je mizivá a index kriminality je 1,2. Což vynikne v porovnání například s Opavou, kde je tento index na úrovni 13,6