Průzkum, který vám ČT neukáže… a jeho souvislosti

Před pár dny spatřil světlo světa jeden velmi zajímavý průzkum. 
Zpracoval jej think tank GLOBSEC Policy Institute, sídlící na sousedním, spřáteleném Slovensku. A přesto je v mediích ticho po pěšině. 
Nikde ani zmínka. Proč tomu tak je, pochopíte za okamžik po nahlédnutí.

Studie se zabývá názory a náladami občanstva zemí Střední a Východní Evropy.

Zahrnuje pás postkomunistických států od Estonska po Bulharsko ke kterým autoři přihodili, možná pro kontrast, i Rakousko.

Protože právě Rakouské výsledky se zbytku „postkomunistické” party naprosto vymykají.  Pracovně to lze přisoudit jak delšímu období „multikulturalizace”, tak i o nejméně dvě generace delšímu rozkladnému působení liberálního narrativu  a příslušné výchovy nastupujících generací. Zkrátka Rakušané, se svými 700 000 muslimy podle údajů z roku 2017 (což je dle studie Vídeňského institutu pro demografii dvojnásobek oproti roku 2001), odpovídají na otázky GLOBSECU výrazně jinak, a proto je až na další vynechejme.

A pojďme přímo k věci. Nejdříve zahřívací kolo.

Na otázku výzkumníků, zda by občané byli ochotni vyměnit své liberální svobody za větší bezpečnost, odpovídají Češi z 50% kladně (u ostatních zemí se hodnoty pohybují od 35% (Maďarsko) po 66% (Slovensko). Ještě více občanů je ochotno směnit své svobody, ať už si o nich při odpovědích myslelo cokoli, za „zachování tradičních hodnot své země”. Takových Čechů se našlo 52%. U ostatních zemí se hodnoty pohybovaly od 31% (Maďaři) po 58% (Slováci).

Jedeme dál.

U otázky: „Myslíte si osobně, že některá z následujících skupin nebo zemí ohrožují vaši identitu a hodnoty”, už začíná jít, z hlediska „evropských hodnot” fakt do tuhého.

Podle 45%  Čechů je to totiž právě Evropská unie, která jejich svět ohrožuje nejvíce. 
V ostatních postkomunistických zemích to tak vidí o trochu méně občanů; od 17% u Lotyšů až po těch našich 45. Ovšem jako další možnost „ohrožovatele” si občané v nečekaně velké míře vybrali USA. Spojené státy tak jako největší hrozbu své identitě vidí 33% Čechů a pěkných 53% Slováků. Což ale asi nebude, ke zklamání sluníčkářů, neláskou k Trumpovi, nýbrž naopak stále živou vzpomínkou na Obamovy americké velvyslance v čele LGBT „pride” průvodů a všeobecně rozšířeným podezřením na americký původ všech těch jednotných, dokonale vytištěných karet, hesel a cedulí, distribuovaných na protivládních protestech…

A přituhuje.

Na otázku, zda jsou některé skupiny zvýhodňovány proti ostatním, uvádějí Češi migranty (39%) a menšiny (48%). Podobné je to i u ostatních zkoumaných zemí. A že tento problém náš region skutečně pálí, naznačují i odpovědi na další otázku, o skupinách, ohrožujících domácí identitu a hodnoty. 
Češi jako nejakutnější hrozbu vidí migranty – 72%. V tom jsme se sousedy Slováky zajedno, taky mají 72. Průměr celé sledované skupiny je 50,6%.

Naprostým debaklem sluníčkového evropského narativu je i další bod – důvěra v mainstreamová media.

V Česku je takových nešťastníků 38%. U ostatních zkoumaných zemí to bylo, s výjimkou Litvy, všude pod 50%. Ba co víc. 29% českých občanů (a například 60% Slováků) veřejně souhlasí s názorem, že světové záležitosti, nerozhodují zvolení vůdci, ale tajné skupiny, jejichž cílem je nastolit totalitu, nový světový řád.

49% Maďarů a 56% Čechů je pak přesvědčeno o tom, že protivládní protesty v minulých letech byly 
organizovány a finančně podporovány George Sorosem. 
54% Slováků věří, že loňské protesty proti vládě na Slovensku, které měly za následek změny vlády a presidenta, byly kontrolovány a placeny ze zahraničí.

Zkrátka, z hlediska eurohodnot, děs běs.

Prvním závěrem, který každého čtenáře zákonitě napadne, je že institut referenda má tady u nás utrum. Protože politici, znalí podobných, běžnému lidu nedostupných výsledků, jeho konání za žádnou cenu nepřipustí…

Ale pojďme dále, za běžné, prvoplánové závěry. A zamysleme se nad jedním zajímavým detailem. 
Studii zpracoval GLOBSEC Policy Institute. Spolek, který se podle vlastních slov „..zaměřuje se na výzkum, který je relevantní pro osoby s rozhodovací pravomocí, vedoucími pracovníky..”.

Do studie zahrnul Rakousko, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Česko, Rumunsko, Litvu, Lotyšsko a Bulharsko. Nepřipomíná vám to nic? Podívejte se na mapku tzv. Trojmoří.  A uvidíte tam všechny zkoumané země. Vynecháno bylo jen Slovinsko a Chorvatsko. Jinak je to komplet.

Všechno to jsou postkomunistické, etnicky homogenní a kulturně v zásadě docela konzervativní státy. Nakonec i to Rakousko, které se zbytku tolik vymyká, se zdá v poslední době posunovat „východním směrem”. Za Kurzova premierství pozvolna a co nejnenápadněji otáčí kormidlo. Vzpomeňme jen uzavření hranic, přezkoumání přídavků „osobám s migračním pozadím”, rozprášení vídeňských islámských mateřských školek, vzrůstajícího tlaku na asimilaci a také čím dál častější řeči o „navracení”. A nálady Rakouské ulice konvenují také spíše k „východu”. jak se zděšením loni konstatovala jedna studie Salzburské univerzity- 70% obyvatel je přesvědčeno, že islám nepatří do Rakouska ani do dalších zemí západního světa. Plných 45 procent se pak domnívá, že by muslimové neměli mít stejná práva jako všichni ostatní v této alpské republice….

Takže si to shrňme. Vlivný think tank, který se zaměřuje .. na výzkum, který je relevantní pro osoby s rozhodovací pravomocí, vedoucími pracovníky..” zpracuje studii dokazující naprostou hodnotovou nekompatibilitu „zaprděného východu” s pokrokovou Evropou. Nekompatibilitu tak „zažranou”, 
že půjde jen těžko ovlivnit.

Pro svou studii si ausgerechnet vybere země, tvořící základ Amerikou plánovaného Trojmoří. O kterém ostatně mluvil i ministr Pompeo, při své návštěvě Prahy.

A prakticky současně s Pompeovou návštěvou Česka, Polska, Rakouska a Slovinska, krystalizačního jádra Trojmoří, probíhala v Západní Evropě návštěva čínského emisara Wang I po Německu a Francii, krystalizačním jádru Eurochalífátu. Měla být přípravou na velký čínsko-evropský summit, který se bude konat 14. září a měl by být milníkem dlouhodobé snahy Si Tin-pchinga o ještě hlubší začlenění Evropy do čínských plánů.  O jakou Evropu by mělo jít, zatím čínské ani německé zdroje nenaznačují. Ale že by ani chalífát rozhodně nevadil, svědčí nedávno uzavřená strategická dohoda Číny s teokratickým Iránem.

Zlomové linie se už začínají rýsovat.

Lubomír Vylíčil
Rukojmí 
https://bit.ly/3hw8cUz

Zdroj: https://www.pokec24.cz/