Finsko uspělo v boji s bezdomovectvím

Koncept „bydlení na prvním místě“ ukázal, že se zajištěnou střechou nad hlavou mohou lidé vyřešit svoje problémy a najít tak cestu zpět k životu.

Jedinou zemí v EU, která dokázala významně snížit počet bezdomovců je Finsko, a to díky strategii „Housing First“ (bydlení na prvním místě). Odhady hovoří o tom, že v EU musí bez střechy nad hlavou přespávat na 700 tisíc lidí. Jedná se o 70% nárůst počtu bezdomovců ve srovnání se situací před 10 lety, a to je znepokojující,“ říká předseda Evropské federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA)  Freek Spinnewijn.

Sdružení FEANTSA se obává, že by se v důsledku pandemie koronaviru mohlo bez domova ocitnout ještě více lidí. Tento počet je i tak vysoký, protože stále více občanů EU zkoušelo štěstí v jiných členských státech a poté skončili na ulici. „To je temná stránka svobody cestování, před kterou EU dosud zavírala oči,“ kritizuje Spinnewijn. Například v Německu žije na ulicích mnoho lidí z východní Evropy. Pokud v Německu nepracovali dostatečně dlouho, propadli německým sociálním systémem a nemají právo na pomoc.

(Tabulky na str. 12 a 13 ve zprávě „Fifth Overview of Housing Exclusion in Europe 2020“ přinášejí odhadované počty bezdomovců v evropských státech.)

Maďarsko versus Finsko

Zatímco v Maďarsku je od roku 2018 bezdomovectví (tj. pobývání ve veřejných prostorech) zákonem zakázáno (psali jsme zde), Finsko úspěšně pokračuje ve svém konceptu „Housing First“.

Lidé, kteří se ve Finsku stanou bezdomovci, obvykle nespí v nouzových ubytovnách. Místo toho rychle získají nový byt, včetně nájemní smlouvy. Za tímto účelem je ve Finsku k dispozici více než 7800 bytů (podrobněji k finské strategii na str. 103 zde).

Bezdomovci platí nájemné ze svého důchodu nebo platu. Pokud nový nájemce nemá dostatek vlastních peněz, zasáhne stát sociální pomocí. „Bydlení na prvním místě“ je stále levnější než tradiční přístupy pomoci, zdůrazňuje Juha Kaakinen z Nadace Y (Y-Säätiö).

„Starý koncept je založen na skutečnosti, že člověk bez domova musí nejprve vyřešit své problémy a poté dostane byt takříkajíc za odměnu. Všimli jsme si však, že to nefungovalo, takže nyní to děláme naopak,“ vysvětluje Juha Kaakinen.

Finsko dokázalo v období 2010 až 2018 snížit počet lidí bez domova o 39 %. Podle Nadace Y je ve Finsku v současné době jen asi 4600 bezdomovců (graf zde).

Mnoho zemí EU s modelem „Housing First“ experimentuje, ale chybí cenově dostupné bydlení (obzvláště ve velkých městech), takže spousta lidí bez domova nemůže toto řešení zatím využít.

Cesta zpět k životu

Reportáž stanice ARTE nám přibližuje, jak funguje „finský model“ v praxi: 42letá Finka Katja žila roky v ulicích Helsinek a byla závislá na heroinu. Našla domov a začala nový život. Její záchranou se stal projekt, který pomáhá bez jakýchkoli podmínek. Nosnou myšlenkou je, že se zajištěnou střechou nad hlavou můžete najít cestu zpět k životu. A to bez ohledu na to, zda jste drogově závislí nebo nezaměstnaní.

Zdroj: http://casopisargument.cz/