Kobylí potok v Bruntále se z napřímeného změnil v meandrující tok

Kobylí potok v Bruntále proměnily Lesy ČR během roční revitalizace z uměle napřímeného v meandrující tok. Vodu, která dříve z koryta rychle odtékala, nyní potok v době sucha zadrží. Práce stály více než tři a půl milionu korun bez DPH. ČTK to sdělila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

„Odstranili jsme původní betonové opevnění dna a paty svahů i dřevěné prahy. Svahy se rozvolnily, koryto nově tvoří oblouky, které svým poloměrem odpovídají jeho šířce a hloubce i průměrnému ročnímu průtoku vody. Břehy nově stabilizují kameny,“ uvedl vedoucí správy toků Lesů ČR pro oblast povodí Odry Miroslav Kahánek.

Podnik koryto v některých úsecích rozšířil, meandry tok prodloužily a snížily jeho spád, takže se i v sušším období odtok vody zpomalí. „Vzniklo i 13 tůní a mikrotůní, upravily se svahy a na březích rostou desítky nově vysazených stromů a keřů. Zlepšily se ekologické podmínky pro vodomilné živočichy a rostliny,“ uvedla Jouklová.

Zásadně se změnil i úsek toku před ústím do Černého potoka. Vodohospodáři ze dna odstranili silniční panely. Voda teče nově vytvořenou částí, která se ve dvou místech rozšiřuje do mikrotůní.

„Upravil se i sklon svahů a k toku se dá nově dostat po kamenných přístupech mezi tůněmi a korytem toku nebo tůněmi a svahem. Vše zakončila podzimní výsadba 83 lip, jasanů, jeřábů, javorů a téměř tří desítek keřů,“ uvedla Jouklová.

Zdroj: https://ekolist.cz/