Kraj hledá další dobrovolníky, spojil se s důležitými partnery

MSK | V regionu začínají chybět pracovníci v nemocnicích a sociálních zařízeních, výpomoc s trasováním potřebuje také Krajská hygienická stanice. Moravskoslezský kraj se proto spojil s městem Ostrava, Dobrovolnickým centrem ADRA, společností Heimstaden a Ostravskou univerzitou. Tato spolupráce má jediný a společný cíl. Oslovit lidi, aby v těchto náročných dnech zvážili dobrovolnictví. #BO SME PARTYJA.

Moravskoslezský kraj dobrovolníky hledá prostřednictvím mailu spolu2@msk.cz už od minulého týdne. Sešla se zatím téměř stovka kontaktů, je ovšem jasné, že dobrovolníků bude v našem regionu potřeba mnohem více.

„Přibývá totiž zdravotníků i pracovníků v sociálních službách, kterým se koronavirus nevyhnul. V krajských nemocnicích je k dnešku asi 30 pozitivně testovaných lékařů a dalších osm desítek nelékařského personálu, který nemůže chodit do práce kvůli karanténě či izolaci. Ještě větší problém je v sociální oblasti, kde máme hlášeno 217 klientů a 160 pracovníků, kteří mají prokázaný covid-19. Zatím žádný kolaps nehrozí, přesto je na místě se na zhoršení situace dopředu připravit a už teď začít komunikovat s dobrovolníky, kteří budou důležitou oporou v celém systému. Je na čase, aby se lidé opět semknuli. Bo sme partyja, jak říká hashtag našeho projektu,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že partnery projektu jsou kraj, město Ostrava, Dobrovolnické centrum ADRA, společnost Heimstaden a Ostravská univerzita.

„V Ostravě je v tuto chvíli nejvážnější situace v našem Domově Slunečnice. Prostřednictvím mailové adresy spolu2@msk.cz a s výpomocí organizace ADRA už vedení domova dostalo devět kontaktů na dobrovolníky, a také tam vypomůže armáda. Přesto bychom ale potřebovali dalších šestnáct dobrovolníků, ideálně šest zdravotnických pracovníků a deset pečovatelů. Pomáhat mohou nejen lidé s konkrétní kvalifikací, například studenti zdravotnických oborů nebo pracovníci ze zdravotních či sociálních služeb, kteří už jsou v důchodu, ale i další ochotní lidé. Uvítáme i dobrovolníky, kteří zatím ze zdravotnictví nebo sociální oblasti nemají žádné zkušenosti,“ vysvětlil ostravský primátor Tomáš Macura. V případě potřeby absolvují dobrovolníci školení, které pro ně zprostředkuje ostravské dobrovolnické centrum ADRA.

Organizace ADRA má v práci s dobrovolníky dlouholetou zkušenost, první dobrovolnické centrum vzniklo v roce 2004 ve Frýdku-Místku, aktuálně jich je v republice celkem 15. „Poměrně rychle dokážeme s novým dobrovolníkem najít nejvhodnější způsob jeho zapojení. Důležité je, aby lidé věděli, co je přesně čeká. Rozhodně jsou na místě i školení, které umíme operativně zorganizovat ze dne na den. Probíhají on-line a zaberou maximálně dvě hodiny. Pokud se dobrovolník rozhodně pomáhat bez nároku na honorář, pojistíme jej. V případě, že bude výpomoc hrazená, jedná se už o takzvaného dobrovolnického pracovníka, se kterým budou dohody o provedení práce řešit jednotlivé organizace, ve kterých budou působit,“ řekla vedoucí ostravského Dobrovolnického centra ADRA Dagmar Hoferková.

Dalším partnerem projektu #BOSMEPARTYJA je také společnost Heimstaden. „Aktivním dobrovolníkům nabídneme zdarma ubytování. Lidé, kteří budou pravidelně docházet do nějakého zařízení, kde je nákaza více rozšířená, by mohli mít obavy, že ohrozí své rodiče nebo prarodiče, se kterými běžně bydlí. Takto budou všichni v bezpečí. Byty budou moci využít i dobrovolníci, kteří by museli dojíždět z větší vzdálenosti,“ sdělil generální ředitel společnosti Heimstaden Jan Rafaj a doplnil, že společnost vyčlenila pro tyto účely 10 bytů s ubytovací kapacitou 30 lidí v Ostravě. Dalších 32 lidí může ubytovat v Havířově a 16 v Karviné.

„Na jaře se z Ostravské univerzity do dobrovolnictví zapojilo téměř dvě stě studentů. Rádi bychom je opět cíleně vyzvali, aby nabídli svou pomoc. Chceme motivovat i ty, kteří zatím s dobrovolnictvím zkušenost nemají. Na univerzitě studuje přes osm tisíc studentů, věřím, že naši výzvu k dobrovolnictví vyslyší aspoň zlomek z nich,“ uzavřela prorektorka Ostravské univerzity Renáta Tomášková.

Zdroj: MSK