Krizové ošetřovné po celou dobu uzavření škol ve výši 70 procent je schváleno i Senátem

Po schválení poslanci ve stavu legislativní nouze v minulém týdnu dnes zvedla ruku pro krizové ošetřovné také většina senátorek a senátorů. To bude zavedeno v souvislosti s plošným uzavřením škol. Rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi, nezůstanou bez příjmu díky nároku na ošetřovné ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu, a to po celou dobu uzavření škol. Zároveň byla schválena minimální denní částka ošetřovného ve výši 400 Kč. Na ošetřovné budou mít nárok také tzv. dohodáři, kteří odvádí pojistné. Posledním krokem k nabytí účinnosti této úpravy je podpis prezidenta republiky.

„Rodiny, které zůstaly doma s dětmi, si mohou oddechnout. Díky schválení krizového ošetřovného mají jistotu příjmu po celou dobu mimořádných opatření. O potřebě zajistit lidem krizové ošetřovné hovořím už od léta, a nyní bylo konečně schváleno. Pro případ delšího uzavření škol jsem předem avizovala, že navrhnu navýšení ošetřovného. Nyní se ukazuje, že to byla úvaha správným směrem. Ve sněmovně jsem proto minulý týden podpořila pozměňovací návrh, který ošetřovné zvyšuje na 70 procent. Zároveň pro ty nejzranitelnější zavádíme ošetřovné v minimální výši 400 Kč za den,“ okomentovala úpravu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Parametry krizového ošetřovného:

 • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu
  i u klasického ošetřovného.
 • Výše ošetřovného bude činit 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu.
 • Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro ty, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
 • Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující
  na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí nemocenské pojištění.
 • Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudou moci střídat
  v průběhu stejného dne.
 • Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání.

Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči:

 • o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby
  (již od stupně I.) bez omezení věku,
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Co se ještě mění:

 • Schválená úprava ošetřovného přináší prodloužení doby výplaty ošetřovnéhopo celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření.
 • Školy, jiná dětská zařízení nebo zařízení sociálních služeb již také nebudou muset potvrzovat uzavření, včetně důvodu a doby uzavření.
 • Potvrzení školy o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí
  o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
 • Po otevření škol bude krizové ošetřovné nadále platit pro děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
 • Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření,
  tj. zpětně od vyhlášení nouzového stavu, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Zdroj: MPSV