Město Rýmařov realizovalo projekt regenerace bytového domu na Opavské ulici

Město Rýmařov získalo finanční podporu Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Regenerace bytového domu ul. Opavská 45-47, Rýmařov.

Podařilo se tak opravit bytový dům o devatenácti bytech o velikosti 3+1 (po sedmi bytech), 2+1 (po sedmi bytech) a 1+1 (po pěti bytech). Cílem projektů bylo snížení energetické náročnosti domů, snížení výdajů na vytápění, snížení emisí skleníkových plynů (především CO2), zvýšení životní úrovně obyvatel žijících v domech, zhodnocení nemovitostí v majetku města Rýmařov a zvelebení (zkulturnění) vnějšího prostředí města Rýmařova.
Bylo provedeno zateplení obvodových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem, výměna vstupních a balkónových dveří a oken, zateplení stropu sklepů a chodby. Projekt byl realizován v roce 2020. Celková dotace činí 31,5 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů.

Bc. Ivana Sitorová, ředitelka Byterm, p.o.

Opavska 45 47

Zdroj: https://www.rymarov.cz/