Vývoj státního rozpočtu do září 2020

Za co utratila vláda do září 2020 přes 250 miliard korun.

Babišova vláda v srpnu prodloužila Antivirus A a B do 31. října. 14. října pak vláda prodloužila Antivirus A do konce roku, režim B neprodloužila (zatím), měl by skončit 31. října. Jde o nenávratnou výpomoc od státu.

Babišův AGROFERT, Kellnerův O2, německá ŠKODA AUTO a státní ČEZ jsou největší čerpači z Antivirus A, B a C.

V režimu A podniky při nuceném omezení provozu a karanténě získají dotaci od státu 80 % mezd ve výši až 39 tisíc korun na zaměstnance a měsíc.

Režim B je určen pro podniky, které se dostaly do ekonomické tísně; při omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy stát platí 60 % mzdy každého zaměstnance ve výši až 29 tisíc korun na zaměstnance a měsíc.

Čerpají Babišovy Kostelecké uzeniny, Vodňanská drůbež, Lovochemie, Preol či Synthesia. „Předpokládáme, že všechny firmy v zemi mají stejné podmínky a že vyhlášené programy podpory platí pro všechny společnosti prokazatelně koronavirovou krizí zasažené, což byly i některé dceřiné společnosti Agrofertu. Nehledě na skutečnost, že máme zákonnou povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře,“ reagoval na zaslané dotazy podrážděně tiskový mluvčí AGROFERTU Karel Hanzelka.

Lovochemie, a.s.
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem – kontaktní pracoviště Litoměřice (Úřad práce České republiky) – Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus
V Lovosicích dne 14. 4. 2020 Hodnota Kč neuvedena
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12278216

Maláčové Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odmítá zveřejnit seznam firem a částky Kč z Programů Antivirus.
Stav čerpání Programů Antivirus k 24. 8. 2020 Celkem 17,3 mld. Kč
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1580353/Antivirus_statistika_24_8_2020.pdf/

Podpora podnikatelům byla tedy “jenom” 17,8 mld. Kč do konce srpna 2020.

Jak je tedy možné, že ČR má šílený rozpočtový deficit ČR -252,7 miliardy korun za leden až září 2020???

Sněmovna v prosinci 2019 schválila plánovaný rozpočet 2020 se schodkem -40 mld. korun, tj. ke konci září by měl být deficit -30 mld.

Aktuální deficit 252,7 mld. – plánovaný deficit byl 30 – podpora Antivirus vyplaceno 17,8 = rozdíl je 204,9 mld.

Za co se utratilo 205 miliard???

Babišova vláda letos rozházela 205 miliard na vyšší důchody, vyšší soc. dávky, vyšší platy státních zaměstnanců a roušky z Číny…

Příjmy rozpočtu za leden až září 2020 poklesly meziročně jen o 4,1 % (-45,0 mld. Kč).

Výdaje rozpočtu za leden až září 2020 vzrostly meziročně o +186,7 mld. Kč!
Z toho:
Sociální dávky vzrostly meziročně +56,9 mld. Kč
(rekordní růst důchodů od 1. ledna 2020 o 900 Kč měsíčně, od 1. ledna 2020 růst rodičovského příspěvku na 300 000 Kč /dříve 220 000 Kč/, od 1. ledna 2020 růst nemocenské, vláda zvýšila od 1. dubna 2020 životní a existenční minimum z 3410 na 3860 Kč a tím i sociální dávky přídavky na děti, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí aj.)
Transfery územním rozpočtům vzrostly meziročně +34,7 mld. Kč
(to je růst platů +17,0 mld. Kč pedagogických i nepedagogických pracovníků na středních a základních školách o 10 %, posílení finančního zajištění sociální péče +4,1 mld. Kč, 5% valorizace mezd státních zaměstnanců +0,5 mld. Kč, v srpnu vyplacen mimořádný příspěvek obcím na zmírnění dopadů poklesu daňových příjmů 13,4 mld. Kč)
Transfery podnikatelským subjektům vzrostly meziročně +32,2 mld. Kč
(to je výplata náhrad mezd v rámci programů Antivirus A a B 17,8 mld. Kč)
Transfery příspěvkovým organizacím vzrostly meziročně +9,9 mld. Kč
(to je 6,6 mld. Kč na oddlužení šesti velkých státních nemocnic Všeobecné fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice na Bulovce, Thomayerovy nemocnice, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnice Brno, zvýšené transfery vysokým školám +1,5 mld. Kč a do kultury +0,6 mld. Kč, zvýšená podpora Akademie věd +0,7 mld. Kč)
Platby veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce vzrostly meziročně +15,3 mld. Kč (+500 Kč na 1 pojištěnce)
Nakupy státu vzrostly meziročně +7,1 mld. Kč
(to jsou zejména nákupy ochranných pomůcek proti pandemii koronaviru +6,5 mld. Kč a pověstný kancelářský papír, Babiš tvrdil před volbami 2013, že centrálními nákupy ušetří desítky miliard…)
Kapitálové výdaje vzrostly meziročně +20,8 mld. Kč
(to jsou transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury +13,2 mld. Kč).

Více na:
Plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2020
Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci září deficitem ve výši 252,7 mld. Kč.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pokladni-plneni-sr-39597

Autor: LaRy