Moravský kras už neohrožují jedy z polí. První zóna prošla zatravněním

První zóna CHKO Moravský kras prošla zatravněním orné půdy. Jeskyně a jejich obyvatele tak již nebudou ohrožovat jedovaté látky. Zatravnění také pomohlo návratu mizejících druhů, informovali ochranáři.

U Moravského krasu došlo loni k novému vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Kromě změny hranice se přistoupilo i k úpravě zón. První zóna byla vymezena nad jeskyněmi a kolem závrtů z důvodu ochrany krasového podzemí a podzemních vod před průsaky a splachy hnojiv a pesticidních látek z intenzivní zemědělské činnosti.

“Díky zatravnění přes sto hektarů orné půdy došlo již v průběhu dosavadního roku k výraznému snížení koncentrací pesticidních látek ve skapových vodách v jeskyních,” informovala správa CHKO Moravský kras na své webu s tím, že pro zatravnění použila různé travní směsi včetně regionální.

Zatravnění pomohlo návratu mizejících druhů

Zatravnění podle ochranářů přispělo nejen k ochraně krasového podzemí a vod před znečištěním, ale také k rozčlenění zemědělské krajiny.

“Ostrůvky zeleně na orné půdě se tak stávají domovem pro řadu živočichů a různé druhy rostlin včetně vzácných a ohrožených plevelů, které ze zemědělské krajiny nenávratně mizí,” uvedli ochranáři. Zároveň poděkovali všem zemědělcům, kteří se na zatravnění první zóny podíleli.

Zdroj a foto: Správa CHKO Moravský kras