Otevřený dopis vládě za výuku dětí ve školách bez roušek

Vážený pane ministře Roberte Plago,
Vážený pane ministře Jene Blatný,
Vážený pane premiére Andreji Babiši,
Vážené paní poslankyně, páni poslanci, 

My, níže podepsaní rodiče a občané se na Vás obracíme tímto otevřeným dopisem s důraznou žádostí o revizi rozhodnutí vlády o návratu dětí (1. a 2. tříd) do škol. Rozhodnutí je zajisté správné. Všichni chceme, aby se děti vrátily co nejdříve do škol. S  podmínkou, že budou při vyučování a ve všech prostorách školy a ve družině muset být v rouškách, však nesouhlasíme. S tímtéž nesouhlasíme také u starších dětí či mladistvých a učitelů. Věříme, že občané jsou natolik zodpovědní, že dokáží rozlišit, kdy mají dítě do školy poslat, a kdy ne. Ví, zda došlo k rizikovému kontaktu, či ne.

 1. Roušky jsou diskomfortní pro dospělé, natož pro děti.
 2. Děti jsou rouškami rozptylovány, hrají si s nimi, sundávají je, padají jim, ohmatávají je, hází s nimi (zvláště o přestávkách), nedbají na to, že se jedná o infekční materiál. Menší děti ani nejsou schopny pochopit, co je na rouškách infekční – bacily nejsou vidět, tedy neexistují.
 3. Vdechování odpadních metabolitů, kterých se respirací organismus zbavuje, dochází k pomalé intoxikaci organismů našich dětí.
 4. Opětným vdechováním vyloučených bakterií a virů může dojít k pomnožení nežádoucího mikrobiomu či reinfekcím a  k vážným zdravotním komplikacím, např. pneumonii (před kterou má opatření chránit), jiným respiračním potížím, kožním problémům atp.
 5. Vdechováním vyloučeného oxidu uhličitého dochází ke snížení koncentrace, únavě, poruchám paměti, může dojít i k neurologickým poruchám, poruchám vědomí v důsledku hypoxie mozku, zvýšení oxidačního stresu a poruchám acidobázické rovnováhy (acidóze) . To může vést zvláště u disponovaných jedinců k rozvoji rakoviny a jiných, vnitřních, v dětském věku neobvyklých nemocí.
 6. Rizika popsaná v bodě 3-5 mohou mít synergický účinek.
 7. Mezní bezpečná hodnota oxidu uhličitého je 1000ppm. V roušce dosahuje běžně i přes 10000ppm. Nošení roušek tedy nesplňuje požadavky BOZP.
 8. Dětský mozek je obzvláště citlivý na nedostatek kyslíku.
 9. Děti nejsou ohroženou skupinou pro Covid 19.
 10. Reálná rizika vyplývající pro děti z nošení roušek mnohonásobně převyšují předpokládaný profit ohrožených skupin a vlastně spolu souvisí pouze okrajově, jelikož k reálnému ohrožení může dojít jen u malé dispenzarizované části populace. Jen malá část dětí bydlí s prarodiči v jedné domácnosti bez možnosti nestýkat se .
 11. Neexistuje studie, která by prokazovala, že nošením roušek lze předejít nemoci Covid 19.
 12. Důležité je také odrouškování učitelů. Mimika je nedílnou součástí mluvního projevu a pro dobré porozumění je zvláště u menších dětí nezbytným předpokladem pro udržení pozornosti dětí a pochopení sděleného. Také pro výuku jazyků je sledování mluvidel učitele důležitou součástí učení.

Nechte naše děti zdravě růst, vyvíjet se, učit se. Nechte učitele pracovat a všechny svobodně dýchat! Děti jsou naše budoucnost a ponesou si následky našich špatných rozhodnutí celý život.

Mgr. Marta Ondroušková

Petice k otevřenému dopisu ZDE.