Co je a co není dopravní nehoda? Kdy je nutné volat policii?

Sníh, déšť, zmrazky, náledí, špatná viditelnost. Není divu, že v zimním období počty nehod prudce narůstají, a to zpravidla již s prvním sněhovým popraškem. Nehody se však nemusí nutně jednat jen řidičů aut, ale také cyklistů, případně běžkařů. Co je určitě dobré vědět o nehodách?

Co je dopravní nehoda

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. Tolik říká § 47 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Je tedy jasné, že dopravní nehodou je srážka dvou nebo více aut na silnici. Pokud si řidič poškodí vlastní auto, např. neplánovaným zaparkováním v příkopě, je to dopravní nehoda. Dopravní nehodou je také, pokud cyklista srazí na silnici chodce, protože kolo je považováno za nemotorové vozidlo. Dopravní nehodou je i pád cyklisty na silnici, dojde-li ke zranění či škodě. Je dobré vědět, že za řidiče se považuje rovněž jezdec na zvířeti.

Kdy se o dopravní nehodu nejedná

Pokud se však na silnici srazí dva jedoucí inlinisté, pak tato událost nebude klasifikována jako dopravní nehoda, protože bruslař je považován za chodce, podobně jako člověk na lyžích či na invalidním vozíku. Narazí-li osoba na lyžích, bruslích či na invalidním vozíku do stojících auta, o dopravní nehodu se taktéž nejedná, vozidlo totiž není v pohybu.

 Kdy k dopravní nehodě volat policii

Policii musíte dle zákona zavolat v těchto situacích:

  • škoda na některém ze zúčastněných vozidel (včetně přepravovaných věcí!) přesáhne částku 100 000 Kč;
  • dojde ke zranění osob nebo dokonce k usmrcení;
  • dojde k jakékoliv škodě na majetku třetí osoby například k poškození zaparkovaného vozidla, oplocení rodinného domu, náraz do sloupu veřejného osvětlení apod.;
  • pokud někdo z účastníků odmítne sepsání záznamu nebo se účastníci na vině nedohodnou;
  • když při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (dopravní značka, svodidla apod.) nebo když dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (zařízení na železničních přejezdech apod.) nebo k poškození životního prostředí (únik provozních kapalin apod.);
  • když sami nebudete po nehodě schopni obnovit plynulost provozu;
  • dále raději také pokud máte podezření, že viník nehody byl pod vlivem alkoholu, drog nebo jeho auto nebylo v dobrém technickém stavu.

 Kdy se obejdete bez přítomnosti policie

Přítomnost policie není nutná u každé dopravní nehody. Nemusíte ji volat, pokud se nikomu nic nestalo, pokud škoda na vozidle je nižší než 100 000 Kč a pokud zároveň nevznikly žádné další škody (např. zničení dopravní značky, proražení železniční závory, poničení plotu, přejetí srny) a provoz je normálně obnoven.

Nezapomeňte na záznam o dopravní nehodě

U dopravních nehod, při nichž není nutné volat policii, musí účastníci sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Zákon přímo nepředepisuje žádný formulář, nicméně nejpohodlnější je vozit s sebou tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě. Získat jej můžete také v pojišťovnách.

Zdroj: https://www.novinykraje.cz/