Informace o očkovacích místech v Moravskoslezském kraji

Protože se množí dotazy občanů i úřadů ohledně očkovacích míst a očkování mobilními týmy, zpracovalo oddělení krizového řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje souhrnnou informaci pro veřejnost.

Seznam očkovacích míst v současné době není k dispozici, protože je neustále aktualizován na základě dalších subjektů, které do tohoto systému vstupují. Očkovací místa jsou k dispozici v centrálním registračním systému

Co se týče mobilních očkovacích týmů, ani se zatím neplánuje jejich vytvoření. V současné době typy vakcín, jež jsou v ČR k dispozici, neumožňují očkování mimo nemocnice a očkovací místa.Očkování imobilních osob v domácnosti bude možné až s jiným typem vakcín, kdy se předpokládá, že tuto vakcinaci budou provádět praktičtí lékaři imobilních osob.

Ing. Danuše Kratochvílová, Ph.D., referentka oddělení pro krizové řízení KÚ MSK