Jak jsou započítáváni nakažení?

20. ledna WHO upozornila, že výsledky PCR testů by měly platit, pouze když jsou současně přítomné i klinické projevy onemocnění. V Německu se údajně bezpříznakoví do statistik nezapočítávají, u nás ano.

Slovenská lékařská unie specialistů 27. ledna informovala Ministerstvo školství SR a Úřad vlády SR, že Světová zdravotnická organizace (WHO) publikovala 20. 1. 2021 tuto zprávu. V ní dle SLÚŠ upozorňuje, že výsledky RT-PCR testů platí, pouze pokud jsou současně přítomny i klinické projevy onemocnění.

V té zprávě WHO se píše toto:

Pokyny WHO „Diagnostické testování pro SARS-CoV-2“ uvádí, že je třeba pečlivě interpretovat slabé pozitivní výsledky. Prahová hodnota cyklu (Ct) potřebná k detekci viru je nepřímo úměrná virové zátěži pacienta. Pokud výsledky testu neodpovídají klinickému obrazu, měl by být odebrán nový vzorek a znovu testován pomocí stejné nebo odlišné technologie NAT.

WHO připomíná uživatelům IVD, že prevalence onemocnění mění prediktivní hodnotu výsledků testů; s poklesem prevalence onemocnění se zvyšuje riziko falešně pozitivních nálezů. To znamená, že pravděpodobnost, že osoba, která má pozitivní výsledek (detekován SARS-CoV-2), je skutečně infikována SARS-CoV-2, klesá s klesající prevalencí, bez ohledu na uváděnou specificitu.

Většina testů PCR je označena jako pomůcka pro diagnostiku, proto musí poskytovatelé zdravotní péče zvážit jakýkoli výsledek v kombinaci s načasováním odběru, typem vzorku, specifikami testu, klinickými pozorováními, anamnézou pacienta, potvrzeným stavem všech kontaktů a epidemiologickými informacemi.

V Německu přibylo za posledních 24 hodin 7556 nových případů koronaviru a dalších 560 úmrtí, jak dnes informoval berlínský Institut Roberta Kocha (RKI).

V ČR přibylo neuvěřitelných 12 486 nově pozitivních. Když nepočítám doposud zveřejněných včerejších 77, tak se počet úmrtí u nás v posledních dnech pohybuje kolem 120 za den.

I když to přepočteme na počet obyvatel, tak ten nepoměr pozitivně testovaných k počtu úmrtí je do očí bijící. Německo by při našem počtu obyvatel mělo cca 945 nově pozitivních a 70 zemřelých. Mají samozřejmě pořád méně mrtvých, než máme u nás, ale nyní mi jde pouze o ten obrovský (ne)poměr nakažení versus zemřelí.

Znamená to tedy, že u nás máme víc jak 12× nakažlivější, ale méně smrtelný vir než v Německu anebo u nás do pozitivních počítáme opravdu zcela všechny lidi, kterým byl testem diagnostikován virus SARS-CoV-2 jak naznačil i ministr Blatný a v Německu počítají pouze ty s klinickými příznaky?

Pokud ano, tak proč my takto, když WHO požaduje něco jiného? Chceme být opravdu v počtu „nakažených“ ti nejhorší? Cui bono?

Píše pan Ivo F. Cilich na cilich.blog.idnes.cz