V ostravském Krásném Poli by mohl vzniknout nový mokřad s tůněmi

Ostrava chce v městském obvodu Krásné Pole vytvořit nový mokřad se soustavou tůni a učebnou pro venkovní vzdělávání. Mokřad s tůněmi má přispět k zadržování vody, zpomalení jejího odtoku i zvýšení biodiverzity v lokalitě.

Dodala, že v budoucnu by v místě měla přibýt také soustava tůněk, které by zmírnily erozi břehů potoka. Ilustrační foto

„Nový mokřad, který vytvoří zázemí pro ptáky a obojživelníky, by měl vzniknout v horní části toku potoka Mešnice. Jedná se o místo po bývalém vodním díle, malém rybníčku. Cílem je vodní plochu zvětšit, vystavět zadržovací nádrž a celé místo nově osázet stromy. Součástí projektu na nový mokřad je i vybudování naučné učebny pod širým nebem,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO).

Dodala, že v budoucnu by v místě měla přibýt také soustava tůněk, které by zmírnily erozi břehů potoka. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a město počítá s tím, že by se s úpravami mohlo začít na přelomu roku 2022 a 2023. Před zahájením stavby je ještě nutné udělat podrobnější hydrogeologický průzkum.

Hráz nové vodní nádrže o objemu 260 metrů krychlových bude dlouhá 47 metrů a v koruně bude vysoká až tři metry. Hloubka bude maximálně 1,6 metru. Na nádrž bude navazovat sedm tůní s plochou od deseti do 35 metrů čtverečních a hloubkou maximálně jeden metr. Jejich celková plocha bude 140 metrů čtverečních. Přívod vody do nádrže i tůní by mohl být zajištěn jejich napojením na upravenou dešťovou kanalizaci.

„Mokřad v Krásném Poli by měl nejen plnit funkci zadržování vody v krajině, ale také zdůraznit postavení obvodu v rámci Ostravy jako místa s relativně zachovalou přírodou a kvalitním životním prostředím. Dříve se v dané lokalitě nacházel malý rybníček, takže navazujeme zároveň na dílo našich předků,“ uvedl starosta obvodu Tomáš Výtisk

Zdroj: https://ekolist.cz/