Zastupitelé Bruntálu schválili stavbu zimního stadionu

Bruntálští zastupitelé vykročili vstříc stavbě nového zimního stadionu, když v úterý 9. února schválili jak samotnou realizaci, tak financování projektu. Půjde o jednu z vůbec největších investičních akcí města za posledních třicet let.

Foto: Vizualizace

Předpokladem uskutečnění projektu je získání dotace, o kterou město žádá Národní sportovní agenturu. Dotace v případě úspěšné žádosti zaplatí 70 procent způsobilých výdajů, tedy až 90 milionů korun z uznatelných nákladů, které jsou nyní spočítány ve výši 155,6 milionu korun včetně DPH.

Mimo způsobilé výdaje projekt počítá ještě s menšími investicemi do úpravy komunikace a přilehlého sportovního zázemí včetně hřišť a opěrné stěny. Celkové plánované výdaje projektu tak dosahují 170 milionů korun, avšak lze předpokládat jejich snížení v rámci veřejné zakázky.

Kromě realizace stavby a podání žádosti o dotaci zastupitelé vyhlásili veřejnou zakázku na dodavatele stavby s nejvýše přípustnou cenou dle projektové dokumentace – a s možností zrušení výběrového řízení v případě nezískání dotace.

Z důvodu předfinancování (dotace se vyplácí „ex post“) a dofinancování projektu zastupitelé také souhlasili se sjednáním úvěru do výše 140 milionů korun, kdy po obdržení dotace bude výše přijatých prostředků využita na částečné splacení úvěru.

Uvedené kroky zastupitelů otevírají cestu k realizaci projektu a jdou ruku v ruce se stavebním povolením, které bylo vydáno letos v lednu. Pokud se podaří zabezpečit financování výše uvedeným způsobem, je možné očekávat zahájení stavby ještě v druhé polovině letošního roku. Stavba pak může trvat 12 až 18 měsíců.

Schválení uvedených kroků předcházela několikahodinová diskuse, do níž se zapojili nejen zastupitelé, ale také přítomní občané. Diskutovány byly mimo jiné náklady na stavbu a také budoucí provoz zařízení.

Kalkulace předpokládají vyrovnané hospodaření „zimáku“, a to nejen díky širokým možnostem jeho využití, ale také s ohledem na použité technologie. Naproti tomu na provoz současné ledové plochy musí město každoročně přispívat z rozpočtu částkou ve výši zhruba 2,5 milionu korun.

S názornou prezentací před zastupiteli a bruntálskou veřejností vystoupil Slavomír Lener, asistent trenéra zlatého hokejového týmu z olympiády v Naganu, nyní šéftrenér Českého hokejového svazu. Poukázal na možnosti využití stadionu počínaje malými dětmi, mateřskými, základními i středními školami, širokou veřejností i hokejovými týmy a vyznavači bruslení všech úrovní (prezentace v příloze).

Pro nakonec hlasovalo dvacet z přítomných čtyřiadvaceti zastupitelů. „Tímto důležitým hlasováním jsme se výrazně přiblížili k naplnění vize Bruntál – město sportu. Rozhodnutí předcházely dlouhé debaty, započaté už před čtyřmi lety, v nichž byly důkladně projednány všechny argumenty různých stran, ať už jde o umístění, financování stavby i otázky provozu. Proto jsem velmi rád, že jsme se společně dopracovali až k tomuto okamžiku. Věřím, že na konci náročné práce, která nás nyní čeká, budou tisíce spokojených občanů,“ řekl starosta města Petr Rys.

Práce na přípravě projektu byly náročné, úměrné objemu investice. „Chtěla bych pochválit tým, který na přípravě projektu měsíce intenzivně pracoval, a poděkovat mu. Pevně doufám, že završením pozitivního vývoje bude schválení dotace,“ uvedla místostarostka Ing. Hana Šutovská, v jejíž gesci je odbor správy majetku, investic a dotací.

Za sebe jsem velmi rád, že zastupitelé města Bruntálu většinově stavbu zimního stadionu podpořili.  Máme za sebou více než tři roky náročné přípravy stavby zimního stadionu. Nyní nás čeká velmi mnoho práce spojené se samotnou stavbou zimního stadionu, dotací a zajištěním provozu. Budeme dělat vše proto, aby byli občané města se zimním stadionem spokojení a byli na stavbu hrdí,“ poznamenal městský radní a zmocněnec rady města pro stavbu zimního stadionu Jan Meca.

Moderní řešení, technologie i vzhled

Předmětem projektu je výstavba zcela nového sportovního komplexu, zimního stadionu, který bude umístěn na pozemku stávajícího hřiště SPŠ a OA Bruntál v Kavalcově ulici v Bruntále (s areálem stávající ledové plochy v ulici U Stadionu se počítá pro stavbu zcela nového atletického stadionu, na který město taktéž žádá dotaci).

Objekt nového zimního stadionu je navržen na ploše 3580 m2. Ledová plocha má rozměry 26×60 m a je zastřešena obloukovou konstrukcí výšky 15 m a délky 66,5 m. Nosnou konstrukci zázemí tvoří monolitické železobetonové sloupy, průvlaky a příčné betonové nosné stěny doplněné vyzdívkami. Konstrukce tribuny pro 252 diváků bude prefabrikovaná.

Objekt reaguje na současnou architekturu: fasáda objektu je hmotově i materiálově rozdělena na tři části. První část tvoří oblouková konstrukce, druhou část tvoří první nadzemní podlaží s omítkou ve vybraném provedení. Třetí část tvoří dominantní druhé nadzemní podlaží obložené tahokovem.

Vstup do objektu je situován doprostřed hmoty objektu ve směru od městského parku. V prvním nadzemním podlaží se nachází 12 šaten pro hokejisty, šatna pro veřejné bruslení včetně hygienického zázemí, kancelář, velín, brusírna, sušicí místnosti (na hokejovou výstroj), sklady, rozcvičovna a technologie ledové plochy. V druhém nadzemním podlaží se nachází bufet pro 112 lidí se zázemím a venkovní terasou s pergolou, tribuna pro diváky s hygienickým zázemím a klubovna.

Součástí projektu je kromě zřízení nových parkovacích míst také vybudování autobusové zastávky pro MHD a propojovacího chodníku od Wellness centra k parku. Oproti současnému stavu bude příjezdová komunikace řešena obousměrně. Areál počítá s územní rezervou pro možné vybudování přírodního amfiteátru.

 Zdroj: MěÚ Bruntál