České jaro 2021…

…si žádá zdravý rozum, nadhled, empatii k nám občanům, inteligenci a moudrost. Je třeba si o to říct, nejen přijímat příkazy.

Chci ČESKÉ JARO 2021

Sohledem na to, že ani po roce od vzniku nečekané situace s novým virovým onemocněním nepřináší naše politická reprezentace důvěryhodná, smysluplná a někam vedoucí řešení, ale naopak zneužívá situace k naprostému ochromení života společnosti a přechodu na autoritativní formu vládnutí, požadujeme následující:

 1. Zrevidujte ihned veškerá současná opatření, a v jejich nové, smysluplné podobě, zpracované specialisty včetně psychologů zajistěte, aby je bylo možné akceptovat jako logická, přijatelná, důvěryhodná a odpovídající situaci. Zrušte omezení zákazu pohybu mezi okresy s nesmyslnými kontrolami, které jsou personálně nákladné a nemohou přinést žádné efektivní výsledky. Upusťte ihned od nesmyslných omezení při pohybu na čerstvém vzduchu.
 2. Začněte ihned poskytovat všeobecnou zdravotní péči, jak zaručuje občanům ústava.
 3. Uvolněte ihned školství, obchody a služby za jasně stanovených kritérií.
 4. Zajistěte objektivní zpravodajství a informace ve veřejnoprávní TV a přístup kvalifikovaných odborníků napříč spektrem do vysílání.
 5. Zajistěte v našich hranicích veškerou dostupnou léčbu a veškeré dostupné léky a vakcíny související s covidem. Prohlaste současně, že dobrovolné očkování je věc každého jednotlivce.
 6. Nahraďte nesrozumitelné kompenzační programy takovými, které skutečně budou postiženým podnikajícím subjektům pomáhat.
 7. Zastavte po dobu pandemie jakékoli finanční odměny ve státní správě; ty, které byly poskytnuty nad řády desítky tisíc, nechť jsou ihned vráceny do státního rozpočtu.
 8. Zakažte ihned neadekvátní policejní zásahy vůči našim občanům.
 9. Přestaňte kádrovat vakcíny podle místa jejich původu, a přestaňte spoléhat výhradně na Evropskou unii, jde-li o zdraví nás, občanů.
 10. Upusťte od jakýchkoli myšlenek na protiústavní diskriminaci zdravých občanů bez dobrovolného očkování.
 11. Upusťte od jakýchkoli myšlenek na povinné testování dětí ve školách.
 12. Věnujte se síle českého zdravotnictví jak personální, tak materiální, a přestaňte utrácet za nesmyslné nákupy testů a podobných produktů, které mapují, ale nic neřeší. Zvyšte odměny lékařům a zdravotnickému personálu.
 13. Pojmenujte viníka nesmyslného výdaje téměř 100 mil. Kč. za polní nemocnici, a povolejte ho k jasné finanční odpovědnosti.
 14. Odložte sčítání lidu na jinou dobu.
 15. Omluvte se nám všem za neodborné excesy, kterých jste se dopustili.

Občané České republiky

Podepsaný text lze odeslat do obou komor Parlamentu České republiky a do sídla vlády.

Píše paní Jana Zwyrtek Hamplová na blog.aktualne.cz


A jen na dokreslení a podtržení téhož:

Lidé umírají na zanedbanou lékařskou péči

Lidé neumírají na covid, ale na zanedbanou lékařskou péči. Stále slyšíme jen ódy na zdravotníky, ale v řadě případů to neplatí.

Někteří obvodní lékaři se covidových pacientů bojí, bojí se vlastně všech pacientů, co kdyby náhodou přicházeli s covidem, a tak léčí po telefonu, z okna nebo přes celou ordinaci. Covidoví pacienti, kteří neleží v nemocnicích, nedostávají dostatečnou léčbu, většinou žádnou, jen spousty rad, které nevedou k ničemu.

Lékař, který nevyšetří pacienta, neví, co mu vlastně je. Všechno se pokrývá zaklínadlem covid. Lidé neumírají na covid, ale s covidem, poněvadž se čím dál víc projevuje zanedbaná péče, která pacienta oslabí tak, že se tělo přestává bránit. Drobné i vážné choroby se přestaly léčit.

Mohu uvést vlastní příklad. Léčím se v IKEM se srdeční chorobou a chodil jsem na pravidelné prohlídky a byly mně pravidelně předepisovány léky. IKEM mě vždy písemně nebo telefonicky zval. Teď ticho po pěšině. Ještěže můj obvodní lékař patří mezi ty odpovědnější a aktivnější.

Tím, že zanedbáváme léčení ostatních necovidových chorob, že jsme neustále masírováni deprimujícími informacemi z médií, uváděni do zmatku chaotickými vládními nařízeními, jsme natolik oslabeni, že nás porazí i covidový invalida, natož zdravý coviďák.Lidé potřebují k životu naději, ne zákazy a nařízení.
Proč už není čas defenestrací? Rád bych se připojil.

Píše pan prof. Milan Knížák na parlamentnilisty.czAutor článku: Redakce | Vydáno: 23. 3. 2021 | Přečteno: 63 × | Pres