Po omezení pohybu klesl počet nehod

Ředitelství silnic a dálnic připravilo srovnání dopravních intenzit s ohledem na aktuálně platné omezení pohybu. Provoz na tuzemských dálnicích v první den po zavedení zákazu přejezdů mezi okresy, který platí od začátku března po dobu tří týdnů, klesl asi o 15 procent. Ubylo také dopravních nehod, kterých se v minulém týdnu stalo o 30 procent méně než o týden dříve.

Z dat vyplývá poměrně zásadní pokles dopravních intenzit mezi únorem a březnem 2021 (zejména u osobní dopravy) na dálnicích v blízkosti Prahy, což v daném období může být ale částečně způsobeno také jarními prázdninami v Praze a okolí (např. 8. – 12. 3. 2021 v okrese Praha-východ). Ve větší vzdálenosti od Prahy jsou poklesy výrazně nižší či dokonce žádné. Dále se výrazně zploštila křivka denních intenzit, tzn. že jsou výrazně slabší ranní a odpolední špičky, což je způsobeno zejména množstvím lidí pracujících z domova.

Výraznější pokles v celorepublikových intenzitách je znát při srovnání let 2019 a 2021. Pokles je ale zejména v osobní dopravě, v nákladní dopravě k poklesu prakticky nedošlo, případně pouze k mírnému, což např. na tranzitních úsecích a zejména u mezinárodních hranic způsobuje, že nákladní doprava je v roce 2021 v daném úseku silnější než osobní. V roce 2019 tomu bylo výrazně naopak.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic