Propadla vám technická? Nepropadejte panice

Děláte si starosti s propadlým řidičským průkazem či blížící se technickou prohlídkou? Nemusíte, od 6. března byla platnost těchto dokladů prodloužena až o deset měsíců. Zdá se to jako výborná zpráva, pokud se na ni nepodíváte z druhé strany.

Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je nově prodloužena až o deset měsíců ode dne jejich původní platnosti. Ilustrační foto: FAEI.cz

Toto prodloužení znamená, že po dobu omezení pohybu osob si už řidičák či STK nevyřídíte v jiném okrese, protože přestalo jít o neodkladnou záležitost. V létě pak bude zařizování těchto dokladů spojeno s velkými návaly zájemců, kteří tohoto odkladu využili a budou mít krátkou dobu na nápravu.

Jakých dokladů se nově týká prodloužení platnosti?
1. 
Od 6. března se prodlužuje platnost zejména řidičských průkazů, pravidelných technických prohlídek, průkazů profesní způsobilosti řidiče a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti o dalších až deset měsíců od konce jejich původní platnosti.
2. Nebo o šest měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021.
3. Prodloužení se týká i dokladů, jejichž platnost byla domácími či evropskými nařízeními už prodlužována průběžně od 1. února 2020. Vzhledem k očekávanému náporu zájemců se však doporučuje platnost dokladů obnovovat již před skončením výjimky.

Svěřil se nám před pár dny čtenář z česko-slovenského pomezí, že by v covidových opatřeních ještě přidal na tvrdosti: „Je nesmysl v této době vyrábět nová auta a pneumatiky, když to není věc denní potřeby. Já mám na autě pneu z roku 2010 a stále mají 50 % vzorku a auto z roku 1994 včera úspěšně prošlo na STK jen s malým napomenutím.“

Kdyby si počkal na 6. března, od kdy prodloužení některých dokladů platí, získal by čas na údržbu, aby se vyhnul i tomu malému napomenutí.

Dvakrát se prodlužovalo loni

Prodloužení platnosti propadlých řidičských a profesních důkazů či technických kontrol vozidel na sociálních sítích spustilo vášnivou debatu.

omyl byli uvedeni především ti, jimž byly doklady kvůli covidu prodlouženy již loni. Měli totiž obavy, že se jich nové prodloužení netýká a doklady si budou nyní muset vyřizovat za horších podmínek, než byly ty loňské.

Platnost zmíněných dokladů se totiž prodlužovala už loni, a dokonce dvakrát.

Sedm a šest měsíců

První loňské rozhodnutí vycházelo z legislativy EU (Omnibus I) a platnost mj. řidičáků skončená v období od 1. února do 31. srpna 2020 tak byla automaticky prodloužena o sedm měsíců. Tato úleva se však částečně minula účinkem, protože platila až od 4. června.

V říjnu 2020 následovalo metodické stanovisko ministerstva dopravy, podle něhož se na řidičské a profesní průkazy a technické kontroly propadlé od 1. září 2020 do 31. března 2021 má hledět jako na platné po dobu dalších šesti měsíců.

Došlo tehdy k několikatýdennímu vakuu, protože se na doklady prošlé od 1. září až do říjnového vyhlášení nejdříve hledělo jako na neplatné. Toto nařízení původně platilo pouze u nás, nikoli jako jarní Omnibus I v celé EU.

Bez obav také v Evropě

Naopak od 6. března se Omnibus II týká všech zemí Unie, kde se můžete bez obav prokazovat doklady propadlými v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Tedy zpětně také v době, kdy pardon platil pouze u nás a týká se to dokladů s již prodlouženou platností. A jakým způsobem se tyto doklady prodlužují?

Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena až o deset měsíců ode dne jejich původní platnosti. Doklady, jejich platnost skončila, nebo byla už prodloužena, se mohou prolongovat buď do 1. července 2021 (tedy až o 10 měsíců), nebo alespoň o šest měsíců, pokud jejich prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021.

Příklady ze života

Co si pod tím představit konkrétně? Webové stránky ministerstva dopravy uvádějí příklady.

Pokud řidiči vypršel řidičský průkaz v původním termínu již 25. března 2020, byl mu prodloužen Omnibusem I do 25. října 2020. Nyní je mu opět prodloužen Omnibusem II až do 1. července 2021.

Řidiči vypršel řidičský průkaz původně 29. srpna 2020 a Omnibusem I mu byl prodloužen až do 29. března 2021. Omnibus II mu prodlouží doklad až do 29. září 2021, protože jde o prodloužení až po 1. červenci 2021, a proto je možné jen o půl roku.

Jen možnost, nikoli povinnost

Toto prodloužení je však pro řidiče pouze možnost, nikoli povinnost. Na úřadě je možné si nový řidičský průkaz vyřídit i dnes, přestože většinou jen s předchozí rezervací. V provozu jsou také opravny aut a STK, takže vozidlo je možné na prohlídku připravit a absolvovat ji prakticky bez omezení. Nehledě na stále platnou povinnost řidiče udržovat automobil v dobrém technickém stavu.

Ministerstvo dopravy doporučuje, aby řidiči pravidelnou technickou prohlídku absolvovali v řádném termínu. Prodloužení platnosti í má pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozitu a podobně.

Dá se navíc očekávat, že po 1. červenci, pokud nebudou covidová opatření pokračovat, bude zájem o vystavení nových dokladů oproti normálu několikanásobný.

Podobně tomu bylo loni v létě v případě občanských průkazů, jejichž skončená platnost byla tolerována po dobu nouzového stavu. Za zhruba dva měsíce se to týkalo kolem 180 000 přestárlých průkazů, které jejich držitelé pak museli během pár týdnů dodatečně omladit.

Čeho se prodloužení týká?

Prodloužení platnosti až o deset měsíců od konce jejich původní platnosti se týká zejména řidičských průkazů, pravidelných technických prohlídek, průkazů profesní způsobilosti řidiče a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti.

Osvědčení profesní způsobilosti potřebují profesionální řidiči autobusů a nákladních vozidel (nad 3,5 tuny), kteří vykonávají závislou práci pro zaměstnavatele působícího v České republice.

Na železnici i na vodě

silniční nákladní dopravě Omnibus II zahrnuje mj. prokázání finanční způsobilosti s prodloužením o dvanáct měsíců (běžně až o 6 měsíců), prodloužení platnosti eurolicencí a osvědčení řidičů o deset měsíců či ověření tachografu, které se nyní musí provést do 10 měsíců od data, kdy mělo být provedeno.

železniční dopravě jde mj. o platnost licencí a osvědčení strojvedoucích i osvědčení dopravce. Lhůta pro provedení pravidelných přezkumů finanční způsobilosti železničních podniků se prodlužuje až o deset měsíců.

Ve vodní dopravě se mj. prodlužuje o přiměřenou dobu platnost dokumentů vyžadovaných právními předpisy Unie o námořní bezpečnosti.

Zdroj: https://faei.cz/