Sněmovna schválila zákaz dětských dluhů

Poslanci v pátek schválili omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí. Cílem úpravy je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s finančním břemenem.

Jednání Poslanecké sněmovny

Jednání Poslanecké sněmovny Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

„Myslím, že dneska je skutečně velmi významný den, kdy my ukončíme praxi, kdy v České republice existují dětské dluhy nejenom u dětí nebo skoro dospělých, kterým je 15 až 18, ale skutečně dětské dluhy i u nemluvňat,“ řekl na plénu Patrik Nacher (ANO).

Vládní novela občanského zákoníku má stanovit, že vymáhání peněžitých dluhů dětí bude možné jen do výše majetku jedince ke dni, kdy dovršil 18. narozenin. Obdobně také ohraničuje vymáhání smluvních pokut.

Kateřina Valachová (ČSSD) tak mluvila na plénu i o několika příkladech toho, čemu se schválením v budoucnu zamezí. „Pavlovi zemřel ve 12 letech otec, jehož byl ze zákona jediným dědicem. Otec měl napůjčováno u několika nebankovních společností a jeho dluh byl o 90 tisíc vyšší než hodnota jeho majetku. Matka jako zákonná zástupkyně toto dědictví neodmítla, a tak se Pavel bez vlastního vědomí ocitl v dluzích, které do dosažení dospělosti narostly na úrocích na více, než 210 tisíc korun,“ uvedl.

Práva věřitelů chce novela bránit tím, že současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě.

Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě výjimky, a to pokud škodu způsobí na základě úmyslného trestného činu, nebo pokud to dovolí jeho majetkové poměry. Jde například o případ, kdy dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Novela zároveň nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům.

Předlohu musí schválit ještě Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.

Zdroj: https://www.novinky.cz/