Urologové pomocí nové zobrazovací jednotky odhalí i ty nejmenší nádory prostaty

KRNOV | Urologové Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov začali při diagnostice nádorového onemocnění prostaty používat novou externí jednotku BiopSee®, kterou nemocnice pořídila za 1,6 milionu korun. Jednotka umožňuje fúzi snímků magnetické rezonance a transrektální ultrasonografie. Díky nové zobrazovací metodě urologové přesněji odebírají vzorky z podezřelé tkáně prostaty a snižuje se možnost přehlédnutí malých nádorových ložisek.

Foto: Jiří Krušina

„Ročně na našem pracovišti provádíme na 200 biopsií prostat. Dříve jsme využívali klasickou formu biopsie prostaty pod ultrazvukovou navigací, kde se provádí odběr vzorků „na slepo“ z přesně definovaných 12 lokalit periferní prostaty. U každého 7,6 bioptovaného pacienta se nám nádor podařilo odhalit,“ sdělil primář Urologického oddělení SZZ Krnov Ivo Odstrčil.

Od roku 2019 začali krnovští urologové úzce spolupracovat s nově vzniklým pracovištěm Magnetické rezonance v jehož čele stojí primářka Romana Kaplanová. Právě zobrazovací schopnosti magnetické rezonance hrají zásadní roli v detekci a lokalizaci tumoru prostaty. „Na základě přesného popisu vyšetření magnetickou rezonancí jsme dokázali provádět biopsii z předem vytipovaných lokalit, čímž došlo k dalšímu zpřesnění odběru, kdy se nám dařilo odhalit nádor u každého 3,9 pacienta,“ pokračoval primář Odstrčil.

Nová jednotka BiopSee diagnostiku případných nádorů prostaty ještě výrazně zlepšila. „Jednotka umí pomocí programu vložit řez snímku magnetické rezonance, na kterém je radiologem označeno podezřelé ložisko do aktuálně prováděného ultrazvukového obrazu. Lékař tak provádí biopsii z přesně označené lokality, kterou aktuálně vidí a ne pouze z oblasti, kterou si pamatuje jako podezřelou,“ dodal krnovský urolog Jan Pulcer.

Šetrnější k mužům
Nádory prostaty jsou nejčastějším maligním onemocněním v mužské populaci a kromě prevence je důležité včasné stanovení diagnózy a zvolení adekvátní léčby. Pro řadu mužů jde o citlivou záležitost. Novou jednotku BiopSee budou lékaři používat zejména u pacientů, kteří již absolvovali jednu biopsii prostaty s normálním nálezem, ale přetrvává podezření na nádorové onemocnění. „Nová metoda snižuje zátěž pacienta po psychické stránce a dále klesá pravděpodobnost podstupování opakovaných nepříjemných rebiopsií prostaty. Tato metoda je navíc plně hrazena zdravotními pojišťovnami,“ uvedl ředitel nemocnice  Ladislav Václavec.

Zdroj: SZZ Krnov