Už jste slyšeli o anti-covid opatřeních v Jižní Dakotě?

Jižní Dakota zvolila strategii boje s covid-19 naprosto odlišnou od ostatních států světa. V tomto článku si jejich strategii popíšeme a porovnáme výsledky jejich opatření s výsledky v České republice.

Opatření

Jižní Dakota je jedním ze států USA. Hlavním představitelem státu je guvernér, který také z velké části rozhoduje o zásadních věcech v jeho státě. V případě Jižní Dakoty je to guvernérka (jako jediná žena guvernérka v USA). Její jméno je Kristi Noem.

Tato dáma se rozhodla zvolit konzervativní přístup při boji s covid-19. Vyzvala občany státu, aby se chovali zodpovědně a …a to je jediné, co udělala. Nezavřela ani jediný podnik. Nepřikázala dokonce ani povinné nošení roušek. Jižní Dakota žije zcela svobodě i v době covidu.

Výsledky

Přístup paní guvernérky přinesl překvapivé výsledky. Než se na ně podíváme, stojí za to zmínit, že paní guvernérka sklidila za svůj přístup masivní kritiku médií a ostatních politiků. Ze všech guvernérů USA se takto zachovala jako jediná. A jaké jsou tedy výsledky jejího boje s covid-19?

Úmrtí

Jako první se podíváme na průběh grafu úmrtí za celou dobu od začátku výskytu covid-19. Druhý graf ukazuje stejná data pro Českou republiku.

screenshot_2021-03-01-1.png (25,648 kiB)
Jižní Dakota
screenshot_2021-03-01-2.png (23,266 kiB)
Česká republika

Jak je vidět z grafů, i v Jižní Dakotě proběhla vlna nárůstu, ale už opadává. Použili jsme dostupné grafy na Google, můžete si je ověřit (pro Jižní Dakotu zde a pro Českou republiku zde).

Lidnatost

Pokud srovnáváme výsledky Jižní Dakoty s Českou republikou, je nutné zmínit i podstatné rozdíly mezi těmito státy. Tím nejpodstatnějším rozdílem (s ohledem na šíření viru) je lidnatost. Česká republika má lidnatost 136 obyvatel na 1 km². Oproti tomu má Jižní Dakota lidnatost pouze 4 obyvatele na 1 km².

S takto nízkou lidnatostí je logické, že se jakýkoli vir bude šířit pomaleji než v hustě osídlených oblastech. Na druhou stranu má i Jižní Dakota města, kde je vyšší hustota obyvatel. Například Sioux Falls, kde žije 154 tisíc obyvatel nebo Rapid City, kde žije 68 tisíc obyvatel.

Promořenost

Aby bylo možné oba státy seriózně porovnat, je nutné podívat se na celkovou promořenost obyvatel v obou oblastech. Při tomto srovnání ale zjistíme překvapivý výsledek.

OborPočetpct
celkový počet zemřelých1 8880,22%
celkový počet případů112 00012,94%
ostatní občané751 56686,84%
celkem865 454100,00%
dakota.png (24,786 kiB)
OborPočetpct
celkový počet zemřelých20 3390,19%
celkový počet případů1 240 00011,60%
ostatní občané9 433 60088,21%
celkem10 693 939100,00%
cesko.png (24,305 kiB)

(Pokud v grafu nevidíte výseč „celkový počet zemřelých“, je to proto, že je jich u obou zemí v porovnání se zbytkem obyvatelstva tak málo, že tato výseč na grafu téměř není vidět.)

Důležitá informace je, že jak Jižní Dakota, tak Česká republika mají téměř stejný podíl populace, který se covidem nakazil. A to i navzdory tak značně rozdílné hustotě zalidnění. Protože je podíl populace, která si covidem již prošla, v obou státech téměř stejný, dají se i celkově srovnávat výsledky použitých opatření.

Je zjevné, že se lidé dovedou chovat odpovědně i bez státních příkazů. Stejně tak je zjevné, že i když nám v České republice naše vláda značně omezila naše svobody, tak to k lepší situaci se šířením viru covid-19 nevede. Vlastně se zdá, že je to spíše naopak.

Sdílejte

Samozřejmě jsme rádi za sdílení všech našich článků. Nicméně zvláště tento článek přináší informace, které nám naše média neposkytují. O důvodech tohoto mediálního ticha můžeme jen spekulovat… Pomozte nám sdílet tento článek a umožněte tak i dalším lidem vidět, že s virem covid-19 se dá bojovat i bez státní represe a bez likvidace celých segmentů soukromého podnikání.

Fakta24.cz