Do totality přes covidový chaos

Globální přestavba v plném proudu. Podaří se elitám předělat svět? Sevřeni strachem. Jsme všichni na šikmé ploše, ale stromy rostou rovně i na svahu. Cesta ke svobodě přes odchod z EU.

Cesta do totality vede přes chaos, který vytvářejí současné globální elity. Dnešní covidová situace na Západě, je jedním velkým cvičením, co je možné s lidmi ještě dělat a co všechno je možné jim vnucovat a přinutit je tak k poslušnosti. Situace, kterou dnes prožíváme, má své kořeny v kulturním a hodnotovém kolapsu Západu. Shodli se na tom účastníci již v pořadí 29 Hovorů na pravici pořádaných v pondělí 26. dubna vlasteneckým spolkem Akce D.O.S.T.

Nad tématem „Staré totalitní praktiky s novou tváří aneb Co se skrývá za kouřovou clonou covidu“ diskutovali poslanec za SPD Jiří Kobza, člen správní rady IVK Ivo Strejček a hudebník, publicista a člen Rady pro rozhlasové a televizní vyslání Ladislav Jakl. Debatu moderoval místopředseda Akce D.O.S.T. Michal Semín.

Covidonomika

Jiří Kobza ve svém vystoupení upozornil na to, že covidová hysterie, propaganda a zmatek v hlavách naší vlády nejsou ani zdaleka tak náhodné, jak by se mohlo zdát.

„Jedná se o cílené zastírání obrovských problémů, které se na nás valí z Evropské unie a kterými vláda ani opozice před rozhodujícími volbami nechce manévrovat.“

Za clonou covidu dochází podle něho k nevratným procesům, které poškodí fungování společnosti na dlouhou dobu. V této souvislosti upozornil na vznik tzv. covidové ekonomiky. Covidonomika spočívá podle něho ve vyluxování státního rozpočtu pod záminkou náhrad a podpor zavřeným firmám a živnostníkům a vede strmě ke stoupajícímu zadlužování státu.

Stejně tak se odehrává pod covidovým mediálním přítmím podle něho další fáze migrace do Evropy.

„Nová migrační politika EU a tzv. Nový migrační pakt ukrývají pod spoustou frází spoustu zákeřných pastí. Všemu dominuje labyrint penězovodů, vedoucích především k vybraným promigračním neziskovkám, agenturám a aktivistům. U nás i v zahraničí.“

Neúspěšný výraz „migrační kvóty“ byl podle něho nahrazen formulací „přesídlení migrantů do zemí dosud nezasažených migrační krizí“.

Stejně nebezpečný je podle Kobzy také tzv. Zelený úděl, který současná EU prosazuje, jenž spočívá v cíleném zničení průmyslu, energetiky, dopravy a zemědělství členských států EU pod záminkou ochrany klimatu, respektive snižování emisí skleníkových plynů. Dalším nebezpečným trendem, který je pod pláštíkem covidismu prosazován, je narůstající míra cenzury, manipulace s fakty a probruselské propagandy v médiích.

„Je jasné, že naše vláda slouží především zájmům nadnárodních spolků a korporací, které na tomto stavu nehorázně vydělávají. Jde o budoucnost našich dětí a vnuků, kterou jim zajistí jenom samostatný a svéprávný stát. K tomu vedou jenom jediné dveře a jediná cesta, jmenuje se Czexit. Není času nazbyt,“ zakončil své úvodní vystoupení poslanec Jiří Kobza.

Inkluzivní kapitalismus

Podle místopředsedy Akce D.O.S.T. Michala Semína, covid tyto problémy nově nepřinesl, ty by se projevily i bez něho, ale ne tak snadno. Covid ale dává těmto procesům novou dynamiku.

„Jsme svědky pokusu o globální perestrojku. Tady se předělává svět. Všechny tyto procesy probíhají paralelně a zapadají do sebe. V žádném případě nejde o nahodilé záležitosti.“

Upozornil také na nebezpečí tzv. nepodmíněného příjmu prosazovaného Piráty.

Ekonomické změny, které mají nastat, ponesou tak obrovské náklady, že při stávající ekonomice by to vedlo k sociálním bouřím. Jsou tedy v zásadě neproveditelné. Proto se vymýšlí úplně nový systém příjmů, kdy každý bude dostávat nějaký příjem od státu, bez ohledu na svoji sociální situaci. Tím se každý stane vazalem státu a s tím souvisí i další velký problém jako je dramatická digitalizace peněžního světa.

„Toto vše vytváří podmínky pro přechod na zcela nový druh hospodářství. To čemu soudruzi ze Světového ekonomického fóra říkají inkluzivní kapitalismus. To, co dnes prožíváme, není nic, co by bylo úplně nové. Jsme svědky otevřené konspirace. Dnes můžeme dohledat v textech celé řady velmi vlivných intelektuálů, politiků a reprezentantů finančního světa technokratické vize toho, jak se má řídit svět. Nejde o to, že nás nepustí s kamerou na zasedání Bilderbergu. Otevřeně celá desetiletí říkají, že jestli budou mít tu příležitost, tak svět změní v tomto duchu.“

Nyní tu příležitost podle Semína dostali.

Vláda strachu

Ivo Strejček upozornil, že kromě všech těchto problémů přinesl současný covidismus také totální rozklad vzdělávacího systému.

„Myslím že covidismus není něco, co spadlo z nebe. Je to produkt kolapsu západní civilizace, který probíhá už pěknou řádku desetiletí. Myslím, že covidismus je jedním z průvodních jevů toho, co se děje a souvisí s rozkladem hodnot na Západě.“

Kdyby byl Západ hodnotově stabilní, tak bychom se podle něho do dnešního stavu nesvobody nedostali tak lehce. Současná společnost podle něho směřuje k nesvobodě.

„Západ k tomuto vývoji směřoval již delší dobu, ale současná covidová situace ho akcelerovala do neuvěřitelných rozměrů. V boji s covidem je povoleno vše. Tudíž i prolamování něčeho, co dříve nebylo možné a najednou to možné je. Uměl si někdo ještě před rokem a půl představit, že dojde k tak dramatickému rozpadu řádu, že děti nepůjdou rok do školy a že se omezí pohyb občanů mezi okresy?,“ položil si řečnickou otázku Strejček.

Lidé se podle něho dostali do stavu podvolení, neboť společnost byla zbavena řádu. Co před rokem bylo nemožné, je dnes obecně akceptováno. Velká většina lidí podle něho přijala s přílišnou snadností a lehkostí rozpad přirozeného řádu.

Podle Ladislava Jakla je základem současné nové totality, která s covidismem přišla, vláda strachu. „Společnost je sevřena novými strachy. Lidé se musí bát.“ To, co dnes prožíváme, je zápas o samu podstatu člověka.

„Je strašně laciné a snadné vymezovat se proti diktaturám a tyraniím, které tu byly za posledních 100 let. Je snadné bojovat minulé války a nezamýšlet se nad tím, proč docházelo k tak brutálnímu omezení lidské svobody.“

Kdo není ochoten nést riziko života, může snadno o svobodu přijít, což se dnes podle něho děje.

„Současná situace přináší obrovskou příležitost pro vytváření platforem nesvobody. Pro šťastný život bez rizika se obětuje svobodný život a možnost normálně žít.“

Covid je podle něho úžasná příležitost pro elity mluvit o zájmech celku.

„Nepropadejme iluzi, že když jim odevzdáme kousek svobody, tak za ten kousek nás stát zbaví všech rizik a nemocí, a potom nám ten kousek zase vrátí. To je naprostá bláhovost!“

I když byl celý večer věnován velmi vážné situaci, kterou západní civilizace a s ní i naše země právě prochází, přesto zcela platí závěrečná slova Ladislava Jakla, kterými se s diváky rozloučil.

„Jsme všichni na šikmé ploše, ale stromy rostou rovně i na šikmém svahu.“

Zdroj via LadislavJakl.cz