Je Velký pátek, křesťané si připomínají ukřižování Ježíše Krista

V křesťanském kalendáři je Velký pátek pátkem před Velikonocemi, součást Svatého týdne a velikonočního tridua. V tento den je církevně závazný pouze půst. Všechny ostatní zvyky jsou lidové, to znamená, že si je přidali lidé v určitém kraji tak, jak cítili, že vyjadřují onu vážnost a důstojnost tohoto dne.

Tento den je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži. Základním zvykem, který křesťanská církev stanovuje na Velký pátek, je půst od masa a půst újmy, to znamená nejíst maso a dosyta se najíst pouze jednou za den. Na Velký pátek se neslaví mše svatá, ani nejsou povoleny pohřební obřady.

Křesťané věří, že Ježíš Kristus zemřel zástupně za každého z nás. Ježíšův spásný čin spočívá v tom, že všechen následek našeho sobeckého a zlého jednání (hříchu) dopadl na něj, místo na nás. Vzal naše prokletí na sebe. Na kříži protrpěl to, co způsobuje hřích – ztrátu Boha.

K Velkému pátku se vážou také lidové tradice, které ale nejsou součástí křesťanství. V lidových pověrách je tento den spojován s magickými silami, údajně se otevírají hory a vydávají poklady. Na Velký pátek se nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarována.

Lidové pověry také mluví o tom, že se nesmí hýbat se zemí, tedy rýt, kopat a okopávat, ani prát prádlo, protože by bylo namáčeno do Kristovy krve. Velká moc se však připisovala koupelím, ještě před svítáním lidé vycházeli k potůčkům, aby si zajistili pevné zdraví na celý rok.

Pranostiky
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.

Zdroj. https://stabruntalsko.cz/