Roušky jsou k ničemu. Rozestupy ve školách? Bezvýznamné. Německý soud učinil přelomový rozsudek

Jindřich Rajchl, právník a expert hnutí Trikolóra na otázky spravedlnosti, představil čtenářům ParlamentníchListů.cz přelomový verdikt z Výmaru a jeho význam pro další řízení v Německu i v České republice.

Již 8. dubna 2021 vydal Okresní soud ve Výmaru zásadní rozsudek ve věci testování školáků a povinnosti nosit při vyučování i v ostatních prostorách školy roušku. „Po hříchu se o něm česká mainstreamová média téměř nezmiňují,“ sdělil Rajchl pro PL. Na základě žaloby rodičů dvou školáků vydal zmíněný soud rozhodnutí, na jehož základě zakázal dvěma školám ve spolkové zemi Durynsko požadovat pro přístup svých žáků k prezenční výuce:

  • Negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2
  • Nošení roušky v celém prostoru školy
  • Minimální rozestupy mezi dvěma žáky

„Z pozice advokáta dlouhodobě se zajímajícího o tuto problematiku bych celý tento rozsudek odborně shrnul do jediného – zaplať pánbůh! Poprvé se totiž debata o účinnosti protiepidemických opatření přesunula z mediálních ramp na pole nezávislého soudu, přičemž klíčovými podklady pro finální verdikt v této kauze (zákaz testování dětí, zákaz uložení povinnosti nosit roušku, zákaz povinnosti dodržovat minimální rozestupy dvěma školám ve spolkovém státě Durynsko) byly znalecké posudky a znalecké výpovědi nezávislých renomovaných odborníků z oblasti zdravotnictví,“ přiblížil Rajchl naší redakci.

Zmíněnými odborníky byla následující trojice profesorů: hygienička Ines Kappsteinová, psycholog Christof Kuhbandner a bioložka Ulrike Kämmerová.

Tyto posudky, které jsou v rozsudku dále citovány, přinášejí dle slov Rajchla stěžejní poznatky ohledně účinnosti protiepidemických opatření. „Mezi nimi lze nalézt přelomové závěry, které naprosto boří veškeré mýty a mediální narativy, které jsou nám již přes rok systematicky vtloukány do hlavy,“ upozorňuje právník.

Z těch nejzajímavějších pasáží vybral následující:

„Přenos SARS-CoV-2 prostřednictvím „aerosolů“, tedy vzduchem, je lékařsky nepravděpodobný a vědecky neprokázaný. Představuje hypotézu, která sahá hlavně k aerosolovým fyzikům, kteří podle recenzenta pochopitelně nemohou posoudit lékařské vztahy z oblasti jejich odbornosti.“

„Možnost, že asymptomatičtí lidé, dříve označení jako zdraví lidé, přenášejí virus, je bezvýznamná.“

„Neexistují důkazy o tom, že by obličejové roušky různých typů mohly snížit riziko infekce SARS-CoV-2 výrazně nebo dokonce vůbec jej ovlivnit. Toto tvrzení platí pro lidi všech věkových skupin, včetně dětí a dospívajících, stejně jako pro asymptomatické, presymptomatické a symptomatické lidi.“

„Roušky jsou nejenom neúčinné, jsou také nebezpečné“, rozhodl soud. Jak dále vysvětluje expertka, každá rouška musí být správně použita, aby byla v zásadě účinná. Roušky se při dotyku mohou stát rizikem kontaminace. Na jedné straně je však obyvatelstvo nenosí správně a na druhé straně se jich velmi často dotýkají.

I když je vše provedeno „správně“ při provádění PCR testu, včetně všech přípravných kroků (návrh a vytvoření PCR, odběr vzorků, příprava a provedení PCR) a test je pozitivní, to znamená, že detekuje sekvence genomu, které existují také ve specifickém viru (SARS-CoV-2), to za žádných okolností neznamená, že osoba, která měla pozitivní test, je infikována replikujícím se SARS-CoV-2, a tedy že je pro ostatní lidi nakažlivá = nebezpečná.

Pro posouzení účinnosti PCR testů je klíčový počet cílových genů, které mají být testovány. To bylo postupně sníženo z původních tří na jeden v souladu s pokyny WHO. Expertka vypočítává, že s použitím pouze jednoho cílového genu, který má být testován ve smíšené populaci 100 000 testů bez jediné skutečně infikované osoby, má za následek výsledek 2 690 falešně pozitivně testovaných osob v důsledku průměrné míry chyb zjištěné v okamžitém mezilaboratorním srovnání. Pokud by byly použity tři cílové geny, bylo by to jen 10 falešně pozitivních výsledků. Pokud by bylo pro analýzu PCR použito správné „cílové číslo“ tří nebo dokonce lepší (například používané v Thajsku) až šesti genů, míra pozitivních testů a tedy „7denní incidence“ by byla téměř úplně snížena na nulu.

Prof. Dr. Christof Kuhbandner vysvětluje, že podle výpočtů RKI u hromadných rychlotestů, bez ohledu na příznaky, je pravděpodobnost skutečné infekce, pokud je dosaženo pozitivního výsledku, pouze dvě procenta (specificita testu 80 procent, citlivost testu 98 procent). To by znamenalo, že na každé dva skutečně pozitivní výsledky rychlých testů by bylo 98 falešně pozitivních výsledků, které by všechny musely být znovu testovány pomocí testu PCR.

Efekt lockdownů na zamezení šíření nákazy virem SARS-CoV-2 je bezvýznamný.

Jak už to ale bývá, naši „experti“ z vládních kruhů a ministerstva zdravotnictví, namísto toho, aby uznali, že je testování dětí naprosto zbytečné a že to byl kolosální omyl, začali požadovat nahrazení antigenních testů PCR testy. V této souvislosti se mi vkrádá na mysl obraz umanutého fracka, který je přichycen při lhaní a namísto omluvy se začne ještě víc vztekat a kopat okolo sebe s tím, že má pravdu, má a má a má,“ konstatuje dále Rajchl.

Situace podle jeho mínění ovšem nabírá i nečekaný rozměr.

„Manipulatori.cz, v čele s guru české fact-checkingové scény, levicovým anarchistou Janem Cemperem, okamžitě přispěchali s vyvrácením údajné dezinformace, že se rozhodnutí vztahuje „pouze na dvě děti a jejich školu“, nikoliv však na všechny školy ve spolkové zemi Durynsko a už vůbec ne na celé Německo. Ale jak už napovídá název samotného projektu, manipulátoři manipulují a lžou. Za prvé – nejedná se o jednu školu, ale o dvě školy. Za druhé zákaz těchto opatření se nevztahuje pouze na dvě děti, jejichž rodiče se na soud obrátili, ale na všechny děti na těchto dvou školách,“ kontruje právník.

Okresní soud ve Výmaru podle něj logicky nemohl zrušit opatření jako celek pro všechny školy a pro celou spolkovou zemi Durynsko, neboť může rozhodovat pouze o nároku, který je předmětem daného řízení. I přesto má podle Rajchla rozsudek zásadní význam. Jedná se totiž o precedent. To jinými slovy znamená, že pokud se na tentýž soud obrátí rodiče dalších dětí z dalších škol, soud bez nejmenších pochyb rozhodne zcela stejně.

„Na druhou stranu nejsem naivní, abych si myslel, že nás samotné rozsudky v jednotlivých kauzách vyprostí z covidové totality, kterou na nás současná vláda ruku v ruce s bruselskou pětkou (Piráti, ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL), jež podpořila svými hlasy přijetí takzvaného pandemického zákona, uvrhli. Jedinou skutečnou systémovou změnu mohou přinést pouze říjnové volby. Volební uskupení Trikolóra-Svobodní-Soukromníci totiž tato opatření jednoznačně odmítá. Nepomáhají nemocným a poškozují zdravé,“ uzavírá ve svém textu Jindřich Rajchl.

JUDr. Jindřich Rajchl

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/