Město Mexiko se propadá o 50 centimetrů za rok. Nová studie varuje před katastrofou

Město Mexiko se kvůli intenzivnímu odčerpávání vody a velké tíze zástavby propadá. Na některých místech je to o téměř 50 centimetrů za rok. Podle nové studie je tak v ohrožení infrastruktura města, ale i zásoby pitné vody pro miliony lidí. Studie byla zveřejněna v žurnálu JGR Solid Earth.

To, že se město na některých místech propadá, zaznamenali vědci už na počátku 20. století.
Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz

To, že se město na některých místech propadá, zaznamenali vědci už na počátku 20. století. Tehdy se jednalo přibližně o osm centimetrů ročně. Do roku 1958 se ale propad zvýšil na 29 centimetrů. To přimělo představitele města jednat a omezit odběr vody ze studen v centru města. Po tomto kroku se míra propadu půdy snížila zpět na devět centimetrů ročně. Nově provedená analýza ale odhaluje, že historické centrum města se na některých místech propadá až o 40 centimetrů ročně. V severovýchodní části města, oblasti, která stále ještě není plně urbanizovaná, se půda propadá dokonce téměř o 50 centimetrů ročně.

„Intenzivní odčerpávání vody a tíha zástavby má za následek velké stlačení podloží. Už nyní je půda stlačena o 17 %. Očekáváme, že se ve výhledu 150 let může stlačit až o 30 %. Bohužel jsou tyto změny nevratné,“ komentují autoři studie.

To, že se různé části města propadají různou měrou, může podle autorů studie vést k velkým škodám na infrastruktuře, potažmo to může způsobit i kontaminaci vody. Déšť a voda, která na jaře do města přitéká z okolních hor, totiž mohou lehce způsobit záplavy a kontaminovat podzemní vodu.

Podle autorů studie je zapotřebí, aby město zcela zásadně přehodnotilo svůj přístup k hospodaření s vodou. V současné době totiž pochází 70 % pitné vody ve městě z vrtů v okolí města, které odčerpávají zásoby vody v celém regionu. Autoři studie doporučují vytvořit infrastrukturu, která by umožnila znovu využívat odpadní vodu, a také systém na zachytávání dešťové vody.

Ve Ciudad de México žije více jak 9 milionů lidí. Asi 1,1 milionu domácností ve městě nemá přístup ke zdravotně nezávadné vodě. Velká část propadu půdy a praskání podloží se přitom děje v oblastech, kde žijí lidé s nízkým socioekonomickým postavením.


Lucie Mráčková
Autorka je spolupracovnice Ekolist.cz

Zdroj: Ekolist.cz