Městské muzeum Rýmařov znovu uvítá návštěvníky

Od úterý 11. května otevírá Městské muzeum Rýmařov své prostory pro návštěvníky, zatím se však kvůli protiepidemickým opatřením nemohou konat hromadné akce.

Muzeum v době uzavření pro veřejnost nezahálelo a renovovalo výstavní sály Galerie Octopus jako jednu z aktivit česko-polského projektu Muzeum jubilejní. 120–60–30 spolufinancovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko Interreg V-A. 

V modernizovaných sálech Galerie Octopus si tak budete moci v termínu až do 30. června 2021 prohlédnout mimořádnou výstavu Duch hmoty, na níž se představí trojrozměrná díla téměř čtyř desítek autorů z jejich vlastních či jiných soukromých sbírek. Prezentovanými autory jsou Nikos Armutidis, Svatoslav Böhm, Pavel Brázda, Jaroslava Brychtová, David Cajthaml, Václav Cigler, Hugo Demartini, Stanislav Diviš, Miroslav Dolák, Lubomír Dostál, Libor Fára, Václav Fiala, Kurt Gebauer, Pavel Herynek, Pavel Charousek, Dalibor Chatrný, Jiří Jílek, Martina Klouzová-Niubó, Eva Kmentová, Pavel Knapek, Vladimír Kopecký, Stanislav Libenský, Pavel Mereďa, Jan Naš, Karel Nepraš, Petr Nikl, Jiří Novák, Věra Nováková, Karel Pauzer, Petr Pazdera, Oskar Přindiš, Adam Rybka, Karol Říhovský, Čestmír Suška, František Skála, Chrudoš Valoušek, Tomáš Valušek, Olbram Zoubek a Jiří Žlebek. Před muzeem již byla nainstalována socha Kurta Gebauera Trubkoun.

Muzeum plakat

V komorním prostoru Galerie Pranýř bude až do 4. července k vidění výstava Rýmařovsko školou povinné na historických pohlednicích a fotografiích z let 1900–1945, která měla proběhnout v loni na podzim na podporu tematického stolního kalendáře s reprodukcemi historických fotografií. Kalendář se školním tématem vydalo MAS Rýmařovsko ve spolupráci s muzeem a vy si jej můžete ještě stále zakoupit v Informačním centru při městském muzeu.

Muzeum plakat 2

V samotných muzejních prostorách pak je novinkou aktualizovaná expozice ve vitríně ve foyer, která bude nabízet pravidelně čtvrtletní výstavy z cyklu Z muzejního depozitáře. Budete zde moci obdivovat předměty z muzejních sbírek, které z kapacitních důvodů nelze umístit do trvalé expozice, a proto jsou uloženy v depozitáři. Tentokrát budou vystaveny předměty spojené s lékařstvím a zdravotní péčí a můžete je vidět až do 30. června.

Muzeum lekari 1

V letní sezóně se můžete opět těšit na návštěvu kaple V Lipkách, externí expozice textilnictví v budově Hedvy Český brokát na Opavské ulici nebo archeologické lokality Hrádek s geologickou expozicí. V Hedvě je i na letošní léto připraven bohatý kulturní program s mimořádnými prohlídkami, prohlídkou provozu tkalcovny a nové výstavy Za půvabem lidových krojů autorky Romany Habartové. O sobotách by také měly probíhat textilně-řemeslné workshopy Vladimíry Křenkové.

Muzeum kaple 1
Muzeum Krenkova 1
Muzeum kroje 1
Muzeum letni sezona 1
Muzeum prohlidky 1

    

Na závěr připomínáme, že v informačním centru muzea si můžete zakoupit knihu Mgr. Jiřího Karla Rýmařov v dějinách.

Kniha Mgr Karel