Nové odborné učebny ZŠ Okružní v Bruntále jsou blíže realitě

BRUNTÁL | Městští radní v minulých dnech učinili další krok k výstavbě nových odborných učeben ZŠ Okružní, když schválili realizaci veřejné zakázky, zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídek.

Foto: MěÚ Bruntál

Usnesení se týká stavební části projektu, jejíž náplní bude zastřešení dvou atrií ve vnitrobloku, kde bude realizována učebna cizích jazyků a učebna přírodních věd, a dále přístavby dvou učeben pro výuku pracovních činností. Prostory budou následně vybaveny nábytkem, výukovými pomůckami, hardwarem a softwarem.

Cílem projektu je vybudování čtyř nových odborných učeben odpovídajících současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. Učebny budou umožňovat rozšíření výuky o další formy výuky, přičemž cílem je nejen zvýšit kvalitu vzdělávání, ale také povzbudit zájem žáků o výuku cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a práci s digitálními technologiemi.

Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 27 865 734 korun včetně DPH. Většinu jich pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 25 079 160 korun, zbytek uhradí z vlastních prostředků město. Realizace projektu má být dokončena v únoru 2022.

„Přestože se jedná o nejmladší bruntálskou základní školu, od jejího otevření je to už čtvrtstoletí. Takže po investicích do všech tří starších škol přišla na řadu i ZŠ Okružní. Snažíme se, aby investice směřovaly nejen do stavebně-technické kvality školy, ale také do samotného vzdělávání,“ komentoval projekt starosta města Petr Rys.

V loňském roce škola prošla modernizací, jejíž součástí bylo zateplení budovy a instalace systému nuceného větrání, kdy celkové náklady přesáhly 40 milionů korun. V blízké budoucnosti se počítá také s obnovou sportovního prostranství u školy.

Zdroj: MěÚ Krnov