Od června se do katastru nemovitostí bez registrace nedostaneme

Lukáš PetříkKatastrální úřad hodlá od června zrušit možnost anonymního nahlížení do katastru. Zájemci se budou muset registrovat. Podle odborníků je však takové omezení přístupu nezákonné a sníží úroveň ochrany soukromí a osobních údajů. Lidem se přístup k údajům kvůli složité registraci podstatně ztíží, a někomu i zcela znemožní.

Katastrální úřad hodlá od června zrušit možnost anonymního nahlížení do katastru. Ilustrační foto: Depositphotos.com

„Přístup k informacím je jedním ze základních principů demokratického právního státu. Omezovat ho lze pouze v souladu se zákonem, v případech, kdy to nejde jinak, a pouze na nezbytnou dobu. Katastr nemovitostí je ze zákona veřejný, občané mají právo do něj nahlížet bez nutnosti identifikace. Připravovaná změna je proto nezákonná a prováděná formou technické úpravy databáze,“ informoval redakci FAEI.cz pražský advokát Petr Novotný.

Tento právník už v minulosti úspěšně obhájil stovky lidí v tzv. velkých kauzách. Například desítky společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) a více než 1500 obyvatel v pražském Zeleném údolí v soudním sporu o pozemky pod jejich byty a domy, nebo nájemníky v 750 bytech na pražském sídlišti Písnice před prodejem novému investorovi. Otázkou ale je, zda ve sporu se státní mašinérií bude úspěšný i nyní.

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) totiž od června plánuje omezit anonymní přístup, protože dlouhodobě čelí problémům s přetíženou databází. Jen za loňský rok katastr zaznamenal na 50 milionů přístupů anonymního nahlížení.

Pouze základní informace

Od června se tak lidé v katastru anonymně nedostanou ke jménu vlastníka nemovitosti nebo účastníka řízení, ale pouze k základním informacím. A nově chce katastrální úřad zpracovávat osobní údaje o každém, kdo se do registru přihlásí. Tím bude mít kompletní přehled o tom, kdo a kdy do katastru nahlíží a na jaké nemovitostí se dívá.

Kompletní údaje mají být nově dostupné jen pomocí dálkového přístupu do katastru nebo přes portál eIdentita. Ta je ale teprve na počátku své existence a reálně ji využívá jen zlomek občanů. Přístup do katastru se lidem podstatně ztíží, a určité skupině obyvatel, zejména seniorům, se tím v podstatě zcela znemožní.

„Český katastr tímto nezákonně omezí základní občanská práva, která demokratické právní státy svým občanům běžně garantují. To je nepřípustné. Úředníci mají pro občany vykonávat službu, a ne je hlídat, co dělají. A už vůbec si nemají brát občany jako rukojmí proti přetíženým databázím. Proto cítím povinnost na to upozornit a práva občanů bránit,“ vysvětlil advokát Novotný.

Technické problémy s přetíženou databází

Právník proto v zájmu ochrany práv občanů úřad oficiálně požádal, aby od zamýšlených změn upustil. V první polovině května pak předsedovi katastrálního úřadu odeslal otevřený dopis, v němž jej vyzval ke zrušení plánovaných změn. Přestože jde o naléhavé téma, které se týká široké veřejnosti, ČÚZK Novotnému dosud neodpověděl.

Advokát současně navrhl, aby úřad hledal jiná řešení, jak řešit technické problémy s přetíženou databází a společně s představiteli SVJ a s dalšími odborníky, kteří se za jeho názor se postavili, založil iniciativu občanů „Otevřený katastr“. Ta vyzývá profesní sdružení a organizace, jichž se změny dotknou nejvíce, ale i obyčejné lidi, aby se připojili.

„Kolem nutnosti registrace se nevede žádná veřejná diskuze a úřad to změní zcela v tichosti,“ sdělil redakci předseda SVJ Mirek Kaigl ze společnosti Paragrafs. „Dle našich záznamů má ze 70 000 českých SVJ pouhých 7,1 procenta datovou schránku, jedna pětina nemá ani e-mail, natož pak, aby členové měli povinnost mít jakoukoliv eIdentitu,“ dodal.

Změny jsou nezákonné a nepřiměřené

Podle Kaigla jsme od revoluce zvyklí, že se kdokoliv může do katastru podívat bez jakékoli identifikace. „To se teď najednou po třiceti letech změní. Společenství vlastníků jednotek ale musí nahlížet do katastru nemovitostí, aby mohla plnit zákonné povinnosti,“ tvrdí.

Majitel realitní kanceláře RE/MAX Anděl Jaroslav Nedvěd redakci sdělil, že jeho kancelář změna nezasáhne, protože roky funguje s dálkovým přístupem: „Nicméně máme řadu kolegů i z návazných oborů, jimž opatření život zkomplikuje. Stejně tak naruší plynulost a transparentnost náhledu pro běžného občana. Osobně to vnímám spíše jako další případ neschopnosti státu řešit technický problém.“

Podle advokáta Petra Novotného, který začínal v poradenské firmě PricewaterhouseCoopers a byl zakládajícím partnerem v AK Vilímková Dudák & Partners, kde sedm let vedl realitní tým, jsou chystané změny nezákonné, nepřiměřené a jsou v rozporu s principy demokratického právního státu a ústavním pořádkem. Omezení podle něj také soukromí a ochranu osobních údajů. Přístup do katastru se pro lidi ztíží a seniory to prakticky vyloučí, tvrdí.

Nepřiměřený zásah do práv občanů

Občanská iniciativa požádala českou vládu, jíž je katastrální úřad přímo podřízen, aby chystané opatření projednala a zrušila. „Vláda má ze zákona povinnost se problémem zabývat. V okamžiku, kdy se jí podřízený úřad chystá provést nezákonné či nepřiměřené změny, které zasahují plošně do práv občanů, měla by zakročit,“ vysvětlil advokát Novotný.

Podle něj jde o nezákonný a nepřiměřený zásah do práv občanů, jenž je v rozporu se základními principy demokratického právního státu. Katastr je ze zákona veřejný a lidé mají právo do něj nahlížet bez nutnosti identifikace. Omezením přístupu do katastru nemovitostí a podmínkou zřídit si státní eIdentitu úřad porušuje Listinu základních práv a svobod, katastrální zákon a jeho prováděcí předpisy.

„Připravované změny zásadně zkomplikují plnění zákonných povinností všem SVJ a bytovým družstvům. Ze zákona máme povinnost v katastru u bytů kontrolovat například změny vlastnictví, průběhy řízení, zda na bytě neváznou exekuce a podobně,“ informoval redakci Kaigl ze správní firmy Paragrafs.

Většina občanů o změnách vůbec neví

K iniciativě Otevřený katastr se dosud připojily více než čtyři tisíce občanů. Přidalo se přes 80 SVJ a bytových družstev. A více než třicet pět firem a drobných podnikatelů či živnostníků, kteří využívají nahlížení do katastru pro výkon svého povolání, jako jsou projektanti, architekti, advokáti, auditoři, účetní, správci a znalci nemovitostí či realitní makléři.

Postupně se přidávají i starostové, akademici a občanská sdružení. Podpora přichází plošně z celé ČR, všichni chtějí zachovat otevřený přístup do katastru nemovitostí.

„Víme, že lidé, kteří už o změnách ví, jsou naštvaní a bouří se proti nim. Přesto nás překvapilo, že se k nám během pár dnů připojilo tak velké množství a že reagovali tak rychle. Dokazuje to, jak citlivě občané vnímají neodůvodněný a nepřiměřený zásah do svých práv. A to hlavní vlna zděšení teprve nastane, protože většina občanů o připravovaných změnách vůbec neví a v okamžiku jejich spuštění se do registru vůbec nedostane,“ uzavřel advokát Novotný.

Zdroj: https://faei.cz/