PŘEHLED: Tisíce Čechů hlásí potíže po očkování proti covidu. Podezřelých úmrtí je už 65

Lékový ústav eviduje celkem 65 případů úmrtí, která nastala v čase po očkování proti covidu a je třeba prověřit jejich případnou souvislost. Za poslední týden jich přibylo deset. Zdravotníci v Česku přitom podali lidem přes 3,8 milionu dávek očkování.

Lékový ústav eviduje celkem 65 případů úmrtí, která nastala v čase po očkování proti covidu a je třeba prověřit jejich případnou souvislost. Za poslední týden jich přibylo deset. Zdravotníci v Česku přitom podali lidem přes 3,8 milionu dávek očkování.

Lidé hlásí také další podezření na nežádoucí účinky, ústav jich k úternímu večeru zaznamenal 4 184, což je o 251 více než před týdnem. Vyplývá to z pravidelné informace, kterou ve čtvrtek Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil.

SÚKL uvádí, že všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín. Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti. Všechna podezření na úmrtí po očkování jsou důkladně hodnocena v rámci ČR a následně na celoevropské úrovni výborem Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), v němž má ČR své zástupce.

EMA pravidelně hodnotí bezpečnost všech vakcín proti covidu registrovaných pro použití v EU. I přes vzácné případy krevních sraženin po očkování vakcínami firem AstraZeneca a Johnson & Johnson podle EMA přínosy vakcinace převažují nad riziky. Některé země ale očkování vakcínou od AstraZenecy omezily.

Lidé či lékaři v Česku hlásí i podezření na další nežádoucí účinky vakcín proti covidu, nejčastěji popisují reakce jako horečka, zimnice, únava, reakce v místě vpichu, příznaky chřipky a podobně.

Dosud bylo v Česku podáno lidem více než 3,8 milionu dávek vakcín a přes milion lidí dostalo obě potřebné dávky. V ČR se očkuje čtyřmi vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Většina podaných dávek byla od společností Pfizer/BioNTech.

Celkové příznaky a reakce v místě aplikace – 2 685

 •  např. horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost, žízeň
 •  pocit nepohody, reakce v místě vpichu – bolest, zarudnutí, otok, teplo, svědění, zduření, modřina, brnění, vyrážka
 •  příznaky podobné chřipce
 •  otok obličeje, pocit horka, pocit chladu, nepříjemný pocit na hrudníku, bolest na hrudi, bolest v podpaží
 •  snížená pohyblivost končetiny, zhoršení chůze nebo potíže při chůzi, zhoršení zdravotního stavu
 •  selhání/neúčinnost očkování

Neurologické příznaky – 968

 •  bolest hlavy, parestézie, mravenčení, závrať, třes, pocit na omdlení, mdloba, narušení rovnováhy, ospalost, snížená citlivost, obrna lícního nervu, migréna
 •  narušení chuti, narušení paměti, narušení čichu, narušení řeči, cévní mozková příhoda, paréza končetiny, narušení pozornosti, narušení kognitivních funkcí, bolest v průběhu nervu

Příznaky svědčící pro ovlivnění svalů, kloubů nebo kostí – 904

 •  bolest svalů, bolest kloubů, bolest v končetině, bolest zad, svalová slabost, ztuhlost, svalové spasmy, svalové záškuby, bolest krku, bolest páteře, otok kloubu, ztuhnutí šíje, snížení pohyblivosti, omezení hybnosti kloubu

Příznaky svědčící pro ovlivnění trávicí soustavy – 768

 •  nevolnost, zvracení, průjem, parestézie v oblasti úst, obtížné polykání, bolest břicha, otok rtu, otok jazyka, obtížné polykání, bolest zubu, afty, dyspepsie, zácpa, sucho v ústech, břišní diskomfort, plynatost

Příznaky svědčící pro ovlivnění kůže a podkoží – 403

 •  vyrážka, zarudnutí, svědivost, pocení, kopřivka, bolestivost kůže, pocit pálení kůže, petechie, angioedém, padání vlasů

Příznaky svědčící pro ovlivnění dýchací soustavy – 386

 •  dušnost, kašel, hyperventilace, zrychlené dýchání, výtok z nosu, bolest v krku, pocit podráždění v krku, otok hrtanu, pocit sevření hrdla, krvácení z nosu
 •  plicní embolie, námahová dušnost, bronchospasmus

Příznaky svědčící pro ovlivnění cévního systému – 265

 •  chladné okrajové části končetin, zvýšení, snížení či kolísání krevního tlaku, nával horka, zrudnutí, bledost, kolaps
 •  hluboká žilní trombóza, povrchová tromboflebitida, hematom

Příznaky svědčící pro ovlivnění krevního a lymfatického systému – 236

 •  zvětšení a bolestivost lymfatických uzlin, snížený počet krevních destiček

Příznaky svědčící pro ovlivnění ucha a labyrintu – 179

 •  závrať, pocit točení hlavy, pocit tlaku v uchu, tinnitus, bolest ucha, nepříjemný pocit v uchu, narušení sluchu

Psychiatrické příznaky – 173

 •  neklid, úzkost, nespavost, podrážděnost, apatie, zmatenost, dezorientace, halucinace, deprese, zpomalené myšlení, nervozita, deprese

Oční příznaky – 171

 •  bolest oka, rozmazané či narušené vidění, podráždění oka, světloplachost, otok oka / očního víčka, mžitky, nepříjemný pocit v oku

Infekce – 165

 •  infekce COVID-19, pneumonie způsobená virem SARS-CoV-2, Herpes zoster, opar, rýma, infekce močových cest

Příznaky svědčící pro ovlivnění kardiovaskulárního systému – 144

 •  zrychlený tep, zpomalený tep, bušení srdce, fibrilace síní, infarkt myokardu, srdeční selhání

Příznaky svědčící pro ovlivnění metabolismu – 136

 •  zvýšená hladina cukru, snížení chuti k jídlu, dehydratace

Vyšetření – 87

 •  pozitivní test na průkaz SARS-CoV-2, zvýšená tělesná teplota, zvýšený krevní tlak, snížený krevní tlak, zvýšená srdeční frekvence

Příznaky svědčící pro ovlivnění imunitního systému – 73

 •  přecitlivělost, alergická reakce, anafylaktická reakce

Příznaky svědčící pro ovlivnění reprodukčního systému nebo prsu – 55

 •  gynekologické krvácení mimo menstruaci, nepravidelná menstruace, bolest prsu, otok prsu

Příznaky svědčící pro ovlivnění ledvin a močových cest – 40

 •  bolest močového měchýře, bolest v oblasti ledvin, zánět močových cest, časté močení, bolest ledviny, močová inkontinence

Poranění a procedurální komplikace – 28

 •  pád, pochybení při přípravě přípravku

Příznaky svědčící pro ovlivnění jater a žlučových cest – 5

 •  abnormální jaterní funkce

Celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti COVID-19 – 65

https://cnn.iprima.cz/