Objev z Ostravy: Lék Imunor může zabránit nakažení covidem

Studie Fakultní nemocnice Ostrava zjistila, že pravidelné užívání léku IMUNOR může zabránit nakažení covidem 19 nebo alespoň zmírnit jeho příznaky.

Ilustrační foto: pixabay.com

Lékaři Oddělení klinické imunologie a alergologie FN Ostrava už znají výsledky klinické studie, do které se zapojilo 53 zdravotníků různého věkového složení, kteří přicházeli do kontaktu s covid pozitivními pacienty na lůžkových odděleních nebo v ambulancích nemocnice.

Skupina v období od ledna do března 2021 pravidelně užívala registrovaný lék IMUNOR. Za sledované období onemocněly lehkou formou nemoci covid-19 jen dvě zdravotnice.

Klinickou studii, schválenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Etickou komisí Fakultní nemocnice Ostrava, inicioval primář Oddělení klinické imunologie a alergologie FN Ostrava Jaromír Bystroň.

„V prvním čtvrtletí roku 2021, kdy v ČR vrcholila další vlna onemocnění Covid-19 a denní nárůstky onemocnění se pohybovaly mezi deseti až šestnácti tisíci případy, bylo u nás ve fakultní nemocnici denně kvůli onemocnění covid-19 až 70 sester v pracovní neschopnosti,“ připomněl Bystroň.

V tomto období ve sledovaném souboru zdravotníků, kteří pravidelně užívali IMUNOR, onemocněly pouze 2 zdravotní sestry, které po lehkém průběhu nastoupily po klasických 14 dnech do práce.

„IMUNOR působí aktivačně a imuno-normalizačně na kompetentní buňky přirozené imunity a podaný preventivně může vyvolat účinnou aktivaci buněčné imunity proti viru SARS-Cov2, ale i proti různým variantám tohoto viru a proti zcela odlišným virům,“ vysvětlil účinky léku, který je v ČR registrován přes 20 let, docent Bystroň.

A dodal, že byla potvrzena 20ti násobně nižší potřeba pracovní neschopnosti, než u ostatních nemocných sester na stejných pracovištích. U těch, které onemocněly, se potvrdil i výrazně mírnější průběh nemoci, ve srovnání s onemocněním rodinných příslušníků, žijících s nimi ve společné domácnosti.

Lék ale není volně dostupný, může jej předepsat jen imunolog, a v současné době je plně hrazen ze zdravotního pojištění pouze u pacientů s potvrzenou poruchou buněčné imunity.

Zdroj: https://www.patriotmagazin.cz/