Předčasný důchod se kvůli pandemii stává hitem

Lukáš Petřík

Českým firmám chybí statisíce zaměstnanců. „Například mnohé průmyslové podniky nedokážou nahrazovat lidi, třeba v dělnických pozicích, kteří odcházejí do penze. Situaci znesnadňuje to, že zejména právě pracovníci s nižšími příjmy stále častěji volí možnost odchodu do předčasného starobního důchodu,“ upozornil ekonom Lukáš Kovanda.

Do předčasného důchodu se podle letošních údajů rozhodlo odejít zhruba 660 tisíc lidí. Ilustrační foto: Pixabay.com

Situace na trhu práce je tak opět kritická, jako byla už před pandemií. „V jejím důsledku se předčasný důchod stává hitem a jeho obliba stále stoupá. Český důchodový systém je totiž nastavený tak, že odchodem do penze si příjmově mnohem méně pohorší hůře placení pracovníci, než ti lépe placení,“ vysvětlil Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank a člen Národní ekonomické rady vlády.V roce 2018 bylo v České republice 1 808 969 starobních důchodců, přičemž předčasný starobní důchod pobíralo více než půl milionu z nich. Průměrný předčasný starobní důchod v roce 2018 činil 11 066 Kč, avšak téměř polovina z předčasných důchodců na tuto hodnotu nedosáhne. Nedílnou součástí předčasného starobního důchodu je totiž jeho trvalé krácení.

Do předčasného důchodu se podle letošních údajů rozhodlo odejít zhruba 660 tisíc lidí.

Ze statistických ročenek České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že loni zhruba každý třetí důchodce ukončil výdělečnou činnost předčasně.

Na počátku tisíciletí přitom možnost předčasného důchodu využívala jen necelá desetina tehdejších penzistů.

Atraktivní předčasný důchod

Pandemie podle odborníků předčasný důchod ještě zatraktivňuje. „Penzisté patří k rizikovým skupinám, takže mnohým z nich nestojí jen nepatrně vyšší pracovní výdělek – vyšší v porovnání s příjmem, jehož se jim dostane jako byť i předčasným důchodcům – za to, aby riskovali své zdraví,“ tvrdí Lukáš Kovanda.

Mnohým z nich se podle jeho názoru vzhledem k nastavení českého důchodového systému totiž nevyplatí čekat na řádný důchod. „Řádný důchod pro ně neznamená o tolik vyšší výdělek v porovnání s penzí předčasnou, aby dali své zdraví všanc,“ říká s tím, že největší zájem o předčasný důchod je mezi hůře kvalifikovanými, a tedy méně placenými lidmi.

Shodou okolností jde ale o tytéž lidi a profese, po nichž je na úřadech práce ze strany firem největší sháňka, podotýká Kovanda. Vyšší věkové skupiny jsou podle ekonoma na trhu práce obecně zranitelnější: „Mnozí z těchto lidí si při ztížených podmínkách hledání nové práce prostě řekli, že už to vzdají a odejdou do penze dříve.

Čím dřívější penze, tím nižší

Lidé se sice zajímají o to, kdy nejdříve mohou do důchodu odejít, ale mnohem důležitější je, jaký budou mít v penzi příjem. Bohužel, čím dříve odejdou do předčasného starobního důchodu, tím více se jejich starobní důchod sníží. Předčasný důchod totiž znamená výrazné krácení penze, na niž mají v řádném důchodu nárok. Lidé by se proto měli více zajímat o možnosti takzvaného předdůchodu.

Jeho využití je zatím malé, avšak zájem o něj postupně roste. Tento způsob čerpání úspor má velký potenciál, protože – na rozdíl od předčasného důchodu – lze u něj výrazně eliminovat dopady na výši starobní penze. Například ke konci roku 2019 pobíralo předdůchod celkem 4 455 osob, přičemž jeho průměrná výše činila 9 929 Kč.

Při úvahách o dřívějším odchodu z ekonomicky aktivního života ale stojí za to důkladně zvážit i další alternativu, kterou může být předdůchod. Jeho čerpání však vyžaduje mít být účastníkem doplňkového penzijního spoření po dobu minimálně 60 měsíců a mít v něm naspořeny dostatečné prostředky

Alespoň 30 % a nejméně dva roky

Přesněji řečeno, je nezbytné disponovat naspořenou částkou, která se rovná 30 procentům průměrné mzdy vyhlášené ministerstvem práce a sociálních věcí vynásobenou počtem měsíců trvání předdůchodu. „Výplata předdůchodu musí trvat nejméně dva roky, nejdéle pět let,“ vysvětlila loni na stránkách FAEI.cz Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services.

Pokud by někdo skutečně uvažoval o odchodu do předčasného starobního důchodu, je podle ní vhodné, aby se nejprve evidoval na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Od věku 55 let má totiž nárok na podporu v nezaměstnanosti s podpůrčí dobou 11 měsíců.

Takto mohou lidé posunout termín odchodu do předčasného starobního důchodu na pozdější dobu. Tím se totiž sníží počet dnů „předčasnosti“ a krácení výše jejich důchodu bude znatelně nižší. „Při odchodu do důchodu například o tři roky dříve přijdete i s desetitisícovým řádným důchodem skoro o dva tisíce korun měsíčně, což za dvacet let dělá skoro půl milionu korun,“ uvedla Holubová.

Zdroj: https://faei.cz/