Evropa – malé srovnání počtu obyvatel

Evropa nejhustěji zalidněný kontinent na světě (tolik k představě, že je to Evropa, která by měla pojmout všechny potřebné světa) V roce 1970 ji obývalo cca 680 milionů lidí. Nyní je to asi 718 milionů lidí. Přírůstek 38 milionů za půlstoletí. A většina z toho nejde na vrub Evropanů.
Turecko
1927 – 13,6 milionů obyvatel
2011 – 75 milionů obyvatel
Turci se tedy zpětinásobili za 80 let!
Afghánistán
1979 – 15,5 milionů obyvatel
2015 – 32,5 milionů obyvatel
Afghánců je tedy dvojnásobek za 35 let, a to tam jede celou dobu válka!
Niger
1960 – 1,7 milionů obyvatel
2011 – 16 milionů obyvatel
Nigeřanů je tedy více než osminásobek za 50 let. Chlapíci!
Nigérie
1950 – 33 milionů obyvatel
1991 – 88 milionů obyvatel
2006 – 140 milionů obyvatel
2014 – 177 milionů obyvatel
Co dodat?
Egypt
1945 – 18,5 milionů obyvatel
2004 – 73,5 milionů obyvatel
Odhad pro rok 2025 – 103 milionů obyvatel
Z jednoho Egypťana po druhé světové válce jsou dnes čtyři…
Při stejném chování by dnes na území ČR žilo 40 milionů Čechů. To už by nám bylo dost těsně v naší kotlince, není-liž pravda? A zapomeňte na nějaké přírodní rezervace a parky, vše by muselo být zastavěné.
Tak to bylo několik států jako vzorek. Celkově žilo v roce 1990 v Africe 642 milionů obyvatel a v roce 2004 již téměř miliarda. Organizace zabývající se demografií odhadují, že do roku 2050
(za 35 let) to bude dvojnásobek. Tedy prakticky 2 miliardy. Celá Afrika má přírůstek 50 milionů lidí za rok.
To je jedna Francie ročně!

Převzato z FB