„Fit for 55“ Zelená dohoda EU a průmyslový kolaps Evropy

William Engdahl
New Eastern Outlook
Překlad: TOP-CZ.net

Jedním z mála upřímných prohlášení Billa Gatese byla jeho poznámka z počátku roku 2021, že pokud si myslíte, že kovidová opatření jsou špatná, počkejte si na opatření proti globálnímu oteplování. Evropská unie právě shora dolů zavádí dosud nejdrastičtější opatření, která fakticky zničí moderní průmysl na celém území 27 států Evropské unie. Pod líbivými názvy jako „Fit for 55“ a „European Green Deal“ dokončují nevolení technokraté v Bruselu opatření, která způsobí nejhorší nezaměstnanost v průmyslu a hospodářský kolaps od krize 30. let 20. století. Odvětví jako automobilový průmysl nebo doprava, výroba energie a ocelářství budou llikvidována a to vše kvůli neprokázané hypotéze zvané globální oteplování způsobené člověkem.

Zatímco většinu občanů EU rozptylovala nekonečná omezení kvůli pandemii chřipky zvané Covid19, technokraté v Evropské komisi v Bruselu připravovali program plánované dezintegrace průmyslového hospodářství EU. Výhodou nevolené nadnárodní skupiny daleko v Bruselu nebo Štrasburku je, že se nezodpovídá žádným skutečným voličům. Dokonce pro to mají i svůj název: „Demokratický deficit„. Pokud budou přijata opatření, která se chystá dokončit Komise EU pod vedením německé předsedkyně Ursuly von der Leyenové a místopředsedy pro globální oteplování, nizozemského technokrata Franse Timmermanse, zde je náznak toho, co se stane.

„Fit for 55“

Dne 14. července představila Komise EU svůj zelený program „Fit for 55„. Ačkoli název zní spíše jako reklama na zdravotní studio pro střední generaci, půjde o nejdrastičtější a nejničivější deindustrializační program, jaký byl kdy zaveden mimo války.

Fit for 55 bude hlavním rámcem nových zákonů a pravidel Bruselu, jejichž cílem je výrazně snížit emise CO2 pomocí systémů, jako jsou uhlíkové daně, emisní stropy a systémy „cap and trade„, („omezení a obchodování“).

V dubnu 2021 oznámila Evropská komise nový klimatický cíl EU: Do roku 2030 mají být emise sníženy o 55 % ve srovnání s rokem 1990, což je o 40 % více, než bylo dohodnuto dříve. Odtud pochází roztomilý název „Fit for 55„. Ale průmysl a pracovní síla států EU budou všechno, jen ne fit, pokud plán pokročí. Jednoduše řečeno, jedná se o technokratický fašismus, který je bez veřejné diskuse vnucován přibližně 455 milionům občanů EU.

Tento plán Fit for 55 je prvním případem na světě, kdy se skupině zemí, EU, oficiálně vnucuje program, který má prosadit absurdní „nulové“ emise CO2 do roku 2050 a o 55 % nižší emise CO2 do roku 2030. Komisař Frans Timmermans, car EU pro zelenou politiku, v květnu prohlásil: „Posílíme systém EU pro obchodování s emisemi, aktualizujeme směrnici o zdanění energie a navrhneme nové normy CO2 pro automobily, nové normy energetické účinnosti pro budovy, nové cíle pro obnovitelné zdroje energie a nové způsoby podpory čistých paliv a infrastruktury pro čistou dopravu.“ Ve skutečnosti zničí dopravní průmysl, ocelářství, cementářství i výrobu elektřiny z uhlí a plynu.

Zde jsou hlavní části zlověstného projektu Fit For 55.

Osobní a nákladní automobily

Hlavním cílem Zelené dohody EU budou opatření, která donutí majitelé vozidel s motory na fosilní paliva dodržovat tak přísné limity emisí CO2, že nebudou schopni, od roku 2030, ne-li dříve provozu na veřejných komunikacích.  V dalším se v tomto plánu uvažuje o změně současného ccíle snížení emisí CO2 z vozidel o 37,5 % do roku 2030 na údajně nulové emise do roku 2035.

7. července se koalice odborových svazů, společností a dodavatelů v dopravním průmyslu, včetně Evropské odborové konfederace a Evropského sdružení výrobců automobilů, obrátila na zeleného cara EU Franse Timmermanse s naléhavou výzvou. „My si přejeme, aby v Evropě došlo k průmyslové transformaci a inovacím, al ne k deindustrializaci a sociálnímu rozvratu.„. V dopise poukázali na to, že EU nemá žádné plány na takzvanou „spravedlivou transformaci“ pro automobilový průmysl EU, včetně žádného nového školení pro vysídlené pracovníky: „V současné době neexistuje žádný takový rámec pro 16 milionů pracovníků v našem ekosystému mobility a zejména pro evropský automobilový průmysl, který je hnacím motorem zaměstnanosti v průmyslu.

Nejde o zanedbatelný problém, protože přechod od osobních a nákladních automobilů se spalovacími motory k elektroautomobilům bude znamenat bezprecedentní narušení současných dodavatelských řetězců při výrobě automobilů. V dopise se poukazuje na to, že v celé EU se automobilový průmysl podílí na 8,5 % všech pracovních míst v evropské výrobě a v roce 2019 jen v Německu vytvářel téměř 10 % HDP a 40 % výdajů na výzkum a vývoj. EU dnes tvoří více než 50 % světového vývozu automobilových produktů. Poukazují na to, že přechod na vozidla s nulovými emisemi CO2 bude znamenat ztrátu nejméně 2,4 milionu kvalifikovaných a vysoce placených pracovních míst v celé EU. Celé regiony se ocitnou v depresi. Dopis poukazuje na to, že Brusel dosud ani nezmapoval důsledky pro automobilový průmysl v souvislosti s ekologickou dohodou.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v dubnu naznačila, že červencový program „Fit for 55“ by mohl rozšířit drakonický systém obchodování s emisemi oxidu uhličitého (ETS) z elektráren, nebo průmyslu pro silniční dopravu a stavby v rámci systému „znečišťovatel platí“. Navázání na systém ETS si automaticky vynutí finanční postihy majitelů vozidel a majitelů domů nad rámec současných uhlíkových daní a to navzdory velmi omezenému dopadu na emise ve výši přibližně 3 %. To vedle přísnějších emisních norem pro automobily zasadí spotřebitelům a průmyslu smrtící ránu. Když francouzská vláda v roce 2018 takovou uhlíkovou daň zavedla, vyvolalo to celonárodní protesty „Žlutých vest“ a donutilo to Paříž k jejímu stažení.

Ocel

Drastický plán EU obsahuje nová ustanovení, která budou znamenat drastické změny pro energeticky náročný ocelářský a cementářský průmysl EU. Ocelářství je po ropném a plynárenském průmyslu druhým největším průmyslovým odvětvím na světě. V současné době je EU po Číně druhým největším výrobcem oceli na světě. Její produkce přesahuje 177 milionů tun oceli ročně, což představuje 11 % celosvětové produkce. Timmermansův plán však zavede nová opatření, která zdánlivě penalizují dovoz oceli od „špinavých“ výrobců, ale která ve skutečnosti sníží konkurenceschopnost oceli EU na světovém trhu. Z úniků plánu EU vyplývá, že plánuje zrušit stávající bezplatné povolení ke znečišťování v rámci systému ETS pro energeticky náročná odvětví, jako je ocelářství nebo cementářství. To zasadí oběma zásadním průmyslovým odvětvím zničující ránu. Říkají tomu mechanismus úpravy uhlíkových hranic. Jak upozorňuje Centrum pro evropskou politickou síť, vývozci oceli z EU „neobdrží žádnou kompenzaci za ukončení bezplatného přidělování povolenek. V důsledku toho utrpí značné konkurenční nevýhody ve srovnání se svými konkurenty ze třetích zemí.“

Daně z uhlíku

Nový 55% klimatický cíl EU pro rok 2030 předpokládá téměř úplné ukončení využívání uhlí do roku 2030 v celé EU. To zasáhne Německo, které je zdaleka největším uživatelem uhelné energie v EU. Německá vláda, která má již nyní nejdražší elektrickou energii na světě kvůli merkelovskému přechodu na nespolehlivou solární a větrnou energii, v jehož důsledku bude v roce 2022 uzavřena poslední jaderná elektrárna, nedávno upustila od svého plánu postupně se zbavit uhlí do roku 2038. Uhlí přestane používat mnohem dříve, ale ze zřejmých politických důvodů v roce voleb své nové datum „nulové uhlí“ nezveřejnila.

Absurdita přesvědčení, že EU, zejména Německo, bude schopna do roku 2030 dosáhnout nulové spotřeby uhlí, které nenahradí ani zemním plynem, ale spíše nespolehlivou solární a větrnou energií, je zřejmá již nyní. K 1. lednu 2021 bylo v rámci vládního mandátu na snižování uhelné energetiky odstaveno 11 uhelných elektráren o celkovém výkonu 4,7 GW. Toto postupné odstavení trvalo osm dní, protože několik uhelných elektráren muselo být znovu připojeno k síti, aby se zabránilo výpadkům elektřiny v důsledku dlouhotrvajícího období slabého větru. Odstaveným uhelným elektrárnám byl nařízen náhradní provoz na náklady spotřebitelů. Vládní komise v Berlíně, která vypracovala plán postupného ukončení těžby uhlí nezahrnovala žádné zástupce energetického průmyslu ani odborníky na rozvodné sítě.

S novým prvkem destruktivního plánu Evropské komise „Fit for 55„, je srdce evropského průmyslu, Německo předem připraveno nejen na těžkou průmyslovou nezaměstnanost v ocelářství, cementářství a automobilovém průmyslu. Je také naprogramováno na výpadky elektřiny, jako byl ten, který počátkem roku 2021 zpustošil Texas, když zamrzly větrné elektrárny. Jak bylo uvedeno, v roce 2022 bude v Německu uzavřena poslední jaderná elektrárna spolu s dalšími uhelnými elektrárnami, čímž se odstraní 3 % energie. Dalších 6 000 větrných turbín rovněž skončí z důvodu stáří, což představuje celkové snížení o 7 %. Plánovaný přírůstek nových větrných a solárních elektráren tuto ztrátu ani zdaleka nenahradí, takže v roce 2022 by v Německu mohl chybět celkový výkon ve výši 10 až 15 %.

WEF, Velký Reset a Zelená dohoda EU

Normální rozumní občané jen těžko chápou, že EU „Fit for 55“ a „Velký reset“ z Davosu nebo související OSN „Agenda 2030„, jsou v celosvětovém měřítku promyšleným technokratickým plánem na dezintegraci ekonomiky s podvodnou záminkou neprokázaného nebezpečí globálního oteplování, které na základě pochybných počítačových modelů ignorujících vliv našeho Slunce na klimatické cykly na Zemi tvrdí, že pokud svět nesníží neškodné a pro život nezbytné emise CO2, čeká nás do roku 2030 katastrofa.

Stále aktivní Světové ekonomické fórum v Davosu hraje v rámci svého Velkého resetu také významnou roli při formování Zelené dohody pro Evropu, kterou připravila Evropská komise. V lednu 2020 se na Světovém ekonomickém fóru na jeho výročním zasedání v Davosu sešli vedoucí představitelé průmyslu a obchodu s výkonným místopředsedou Fransem Timmermansem, aby prozkoumali, jak realizovat evropskou zelenou dohodu. Výsledkem je odhalení z 14. července v Bruselu. WEF podporuje Akční skupinu generálních ředitelů pro evropskou zelenou dohodu s cílem získat pro bruselský dystopský plán velké korporace.

***

William Engdahl je konzultant a lektor strategického rizika, vystudoval politologii na Princetonské univerzitě a je nejprodávanějším autorem v oblasti ropy a geopolitiky.

Překlad: Administrátor Nekorektní TOP-CZ

Zdroj: https://naseveru.org/