Oprava kříže u cyklostezky na Ondřejov

Od 15. srpna 2021 byla zahájena oprava křížku u cyklostezky směrem na Ondřejov. S tím je spojeno možné krátkodobé omezení provozu na cyklostezce, proto prosíme občany a návštěvníky města o pochopení.

Pískovcový křížek je situován na travnatém pásu mezi komunikací z Rýmařova do Ondřejova a souběžně vedoucí cyklostezkou. Stav objektu byl havarijní a vzhledem k jeho náklonu hrozil pád na cyklostezku. Náklon objektu byl v dřívější době opravován olověnými podložkami.

Povrch kamene vystaveného dlouhodobě nepříznivým klimatickým podmínkám je výrazně znečištěn usazeninami, všechny jeho články jsou značně zvětralé a poškozené drobnými prasklinami.

Kvůli velmi špatnému stavu bylo proto nutno kříž rozložit na jednotlivé díly, odvézt je a opravit přímo v restaurátorské dílně. Zde bude provedeno čistění a opravy jednotlivých dílů kříže, zvýraznění reliéfu, odsolovací buničinové zábaly, opravy tmelení, stabilizace a penetrace kamene.

Mezitím bude vybudován nový základ, který bude vzhledem k existenci podzemních vedení vykopán ručně do nezámrzné hloubky a následně zabetonován. Objekt tak získá původní proporce a současně nebude docházet ke kontaminaci dolních partií soklu vzlínající vlhkostí. Výkop a odvoz zeminy musí být proveden ručně, dovoz betonu je možný pouze malým vozidlem s přívěsným vozíkem s vjezdem po cyklotrase kvůli omezení použití mechanizace – v těsné blízkosti kříže je umístěno nadzemní elektrické vedení, místo je obklopeno vzrostlými stromy.

Po dokončení všech uvedených prací bude křížek usazen zpět na nově vybudovaný základ, všechny spojovací prvky budou vyměněny za antikorozní ocel.

Krizek Ondrejov pred 1
Krizek Ondrejov oprava2 1
Krizek Ondrejov oprava1 1

  18. srpen 2021