Rýmařov – Podzimní mobilní svoz odpadu

Městské služby Rýmařov s.r.o. oznamují termíny podzimního mobilního svozu nebezpečného a objemného odpadu:

I. etapa – sobota 9. října 2021 od 08:00:
místní části Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské

II. etapa – sobota 16. října 2021 od 08:00:
místní část Harrachov a ulice Pivovarská, Strálecká, Havlíčková, Národní, Radniční, Jungmanova, Máchova, Mlýnská, Komenského, Husova, náměstí Míru, Školní náměstí, Příkopy, Rudé armády, Opavská, Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční, Dukelská, Úvoz, třída Hrdinů, Tomáše Matějky, Lipová, Okružní, Nádražní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce, 8.května a ostatní ulice, které náleží do spádové oblasti těchto ulic

III. etapa – sobota 23. října 2021 od 08:00:
ulice Karla Čapka, náměstí Svobody, Divadelní, Bartákova, Jesenická, U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje, Sadová, Julia Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, Julia Fučíka, Karla Schinzela, Nerudova, Hornoměstská, Lidická, Větrná a ostatní ulice, které náleží do spádové oblasti těchto ulic.

Objemným odpadem se pro tyto účely rozumí takový komunální odpad, který nelze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytkový komunální odpad. Jedná se především o vysloužilý nábytek a jeho části, staré koberce, linolea, televize, pračky, kamna, bojlery apod.

Nebezpečné odpady musí občané osobně předat pracovníkům Městských služeb Rýmařov, s.r.o., kteří mobilní svoz provádějí. Tekuté nebezpečné odpady nebudou odebírány, lze je uložit pouze v recyklačním dvoře a odpadovém centru. Nebezpečným odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, monočlánky, zbytky ředidel, barev, lepidel a rozpouštědel, motorové oleje, absorbční činidla a jiné filtrační materiály, olejové filtry, zářivky, chladící zařízení obsahující freony, fotochemikálie aj.

Stavební suť lze ukládat pouze v odpadlovém centru na ulici 8. května.

Tříděný odpad – platy, papír, sklo, drobné kovy, jedlý olej a tuk – lze ukládat do kontejnerových hnízd, na recyklačním dvoře nebo v odpadovém centru, směsný komunální odpad do popelnic nebo kontejnerů k tomu určených.

Recyklační dvůr na Palackého ulici: pondělí až pátek 13:00-17:00Odpadové centrum na ulici 8. května: pondělí až pátek 06:00-16:30, sobota 08:00-13:00

Dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, je za nepovolené ukládání odpadů před recyklačním dvorem, odpadovým centrem i na jiných místech možno fyzické osobě uložit pokutu až do výše 50 000 Kč!

Zdroj: https://www.rymarov.cz/