Studie účinnosti obličejových roušek

Většina studií zatím nenalezla žádné nebo téměř žádné důkazy o účinnosti obličejových roušek u běžné populace, ani jako osobní ochranné prostředky, ani jako způsob kontroly pandemie.

  1. V meta-studii o pandemické chřipce zveřejněné americkým CDC v květnu 2020 bylo zjištěno, že obličejové roušky neměly žádný účinek, ani jako osobní ochranné prostředky, ani jako způsob kontroly pandemie. (Zdroj)
  2. Dánská randomizovaná kontrolovaná studie s 6000 účastníky, publikovaná v Annals of Internal Medicine v listopadu 2020, nezjistila v komunitním prostředí žádný statisticky významný účinek vysoce kvalitních lékařských obličejových masek proti SARS-CoV-2 infekci. (Zdroj)
  3. Velká randomizovaná kontrolovaná studie s téměř 8000 účastníky, publikovaná v říjnu 2020 v PLOS One, zjistila, že se obličejové masky „nezdají být účinné proti laboratorně potvrzeným virovým respiračním infekcím ani proti klinické respirační infekci“. (Zdroj)
  4. Revize evropského CDC z února 2021 nenalezla žádné významné důkazy podporující účinnost nelékařských a lékařských obličejových masek v komunitě. Evropská CDC dále doporučila, aby respirátory FFP2/N95 nebyly používány širokou veřejností. (Zdroj)
  5. Revize z července 2020, kterou provedlo Oxfordské centrum pro medicínu založenou na důkazech (Oxford Centre for Evidence-Based Medicine), zjistila, že neexistují důkazy o účinnosti obličejových masek proti virové infekci nebo přenosu. (Zdroj)
  6. Cochrane Review z listopadu 2020 zjistila, že obličejové masky nesnížily případy onemocnění podobného chřipce (influenza-like illness), a to ani u běžné populace, ani u zdravotnických pracovníků. (Zdroj)
  7. V recenzi z dubna 2020, kterou provedli dva američtí profesoři v oboru respiračních a infekčních chorob z University of Illinois, došli k závěru, že obličejové masky nemají v každodenním životě žádný účinek, ani jako sebeochrana, ani jako ochrana třetích stran (tzv. kontrola zdroje). (Zdroj)
  8. Článek v časopise New England Journal of Medicine z května 2020 dospěl k závěru, že obličejové masky nabízejí v každodenním životě jen malou nebo žádnou ochranu. (Zdroj)
  9. Studie z roku 2015 v British Medical Journal BMJ Open zjistila, že látkovými rouškami proniká 97% částic a mohou zvyšovat riziko infekce zadržováním vlhkosti nebo opakovaným použitím. (Zdroj)
  10. Recenze německého profesora virologie, epidemiologie a hygieny z srpna 2020 zjistila, že neexistují důkazy o účinnosti obličejových masek a že nesprávné každodenní používání masek veřejností může ve skutečnosti vést k nárůstu infekcí. (Zdroj)

Vývoj „případů“ po zavedení mandátu obličejových roušek

V mnoha státech se po zavedení mandátu obličejových roušek prudce zvýšil počet případů infekce koronavirem SARS-CoV2. Následující grafy ukazují typické příklady Rakouska, Belgie, Francie, Německa, Irska, Itálie, Španělska, Velké Británie, Kalifornie a Havaje. Přímé srovnání mezi státy USA s mandáty masek a bez nich navíc naznačuje, že mandáty roušek neměly žádný význam.

Zdroj: Yinon Weiss

Převzato z : http://www.vyvazenezdravi.cz/