Pohřbů na účet státu přibývá, kvůli nezájmu příbuzných

Den památky zesnulých, nebo též Dušičky, je určen k návštěvě hřbitova a vzpomínáním u hrobu na ty, kteří již nejsou mezi námi. Vypravit pohřeb a zajistit hrobové místo by mělo být samozřejmostí. Stále je však mnoho těch, kteří neodcházejí z tohoto světa obklopeni nejbližšími.

Foto: ilustrační – Pixabay

Počet sociálních pohřbů zůstavitelů bez dědiců, které Ministerstvo pro místní rozvoj obcím proplácí, roste už několik let v řadě,“ vysvětluje ředitelka odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj Marie Zezůlková. Tyto pohřby zajišťují obce v tzv. přenesené působnosti jménem státu a Ministerstvo pro místní rozvoj jim proplácí oprávněné náklady, které jsou s tím spojeny, viz tabulka níže.

Žádný zákon nemůže vyřešit etickou stránku věci, tedy zda osoba blízká do čtyř dnů po přijetí smutečního oznámení pohřeb vypraví, či nikoli. „Nechceme jít cestou restrikcí. Zajištění rodinných pohřbů vynucovat zákonem pod pokutou, jak navrhují někteří podnikatelé působící v oboru, považujeme za absurdní. Apelujeme dlouhodobě na obce, aby pečlivě hledaly osoby blízké, které pohřeb vypraví dobrovolně, a pak teprve aplikovaly svou pohřbívací povinnost,“ vysvětluje Marie Zezůlková. Náklady obecního pohřbu hradí dědicové z pozůstalosti.

Zákon o pohřebnictví se zaměřuje na ochranu práv pozůstalých a vybízí k pietnímu chování vůči zemřelým. Tyto hodnoty se snaží Ministerstvo pro místní rozvoj hájit a na jejich dodržování se zaměřuje při svých kontrolách krematorií a pohřebních služeb. O nejúčinnější dozor, zda pohřební služba poctivě provedla všechny úkony, které si pozůstalí přáli, se může postarat vypravitel pohřbu, čili osoba či osoby, které pohřbení objednávají. Každý vypravitel, i ten, který pro svého zesnulého sjedná, byť jen pohřeb bez obřadu, má právo bezplatně zkontrolovat kvalitu provedení objednaných úkonů přímo v provozovně pohřební služby. Může se kdykoli přesvědčit, že jeho blízký bude pohřbený důstojně, tedy umytý a upravený, v požadovaném šatě a v objednaném typu rakve.

Počty refundací za pohřby bez dědiců v jednotlivých letech ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (nejedná se o počty soc. pohřbů v jednotlivých letech):

RokPočet uplatněných žádostí o refundaciRefundováno MMRCelkem (v tisících Kč)  Průměr-náklady na jedno pohřbení
20071408 4906 064
20083452 0275 875
20094102 4996 096
20107264 6006 335
20119185 7566 269
201213628 9996 593
201314459 4046 508
201413128 7506 670
201514449 6056 651
201614489 5846 618
20178656 3707 365
201812099 6918 016
201911249 8708 788
2020131711 9929 106
1. pol. 2021150813 9599 257

FAQ k sociálním pohřbům: https://www.mmr.cz/cs/caste-dotazy/pohrebnictvi/socialni-pohrby

Zdroj: MMR