Stigmatizace neočkovaných není oprávněná, očkovaní stále hrají podstatnou roli v šíření epidemie

Vědecký článek publikovaný v časopise The Lancet, jehož autorem je německý profesor, tvrdí, že stigmatizace neočkovaných osob ze strany vlád „není oprávněná“, protože plně očkované osoby mají „podstatnou roli“ v přenosu covidu-19.

„V USA a Německu používají vysoce postavení úředníci termín ,pandemie neočkovaných‘, čímž naznačují, že osoby, které byly očkovány, nejsou v epidemiologii covidu-19 podstatné,“ napsal profesor Günter Kampf z Institutu hygieny a environmentální medicíny na univerzitě v německém Greifswaldu.

Použití této fráze „mohlo jednoho vědce povzbudit k tvrzení, že ,neočkovaní ohrožují očkované v případě covidu-19 … ale tento názor je příliš jednoduchý“.

Došel sice k závěru, že u očkovaných osob je riziko závažného onemocnění nižší, přesto však očkovaní tvoří podstatnou část nakažených v pandemii covidu-19.

V posledních měsících vrcholní představitelé po celém světě tvrdili, že pandemii covidu-19 způsobují především neočkované osoby. V některých zemích s vysokou mírou proočkovanosti, včetně Irska, však byl v posledních dnech zaznamenán výrazný nárůst výskytu covidu-19.

V USA takto federální úředníci zdůvodňovali povinné očkování. Prezident Joe Biden 8. září prohlásil, že Spojené státy zažívají „pandemii neočkovaných“, a zároveň oznámil rozsáhlá pravidla pro očkování v soukromých podnicích se 100 a více zaměstnanci, u federálních dodavatelů a pracovníků a většiny zdravotnického personálu.

Nyní však existuje „stále více důkazů, že očkovaní jedinci hrají i nadále podstatnou roli v přenosu“ covidu-19, napsal Kampf ve svém článku z 2. listopadu.

Červencová studie naznačila, že v červenci bylo v Massachusetts zjištěno přibližně 469 nových případů covidu-19, přičemž 74 % případů bylo mezi osobami, které byly částečně nebo plně očkovány, což Kampf uvedl na podporu svého argumentu. 79 % z nich mělo rovněž příznaky.

„V Německu bylo 55,4 % symptomatických případů covidu-19 u pacientů ve věku 60 let a starších u plně očkovaných osob a tento podíl se každým týdnem zvyšuje,“ pokračoval s odkazem na jinou studii.

Nové případy hlášené v ohnisku nákazy v Munsteru se vyskytly u 22 % z 380 osob, které byly plně očkované nebo které se zotavily z covidu-19 a které navštívily noční klub, poznamenal s odkazem na německou studii.

„Jak USA, tak Německo vyvolaly negativní zkušenosti stigmatizací části populace kvůli barvě pleti nebo náboženství,“ uzavřel svou studii, čímž zřejmě narážel na holocaust a severoamerický obchod s otroky.

„Vyzývám vysoce postavené úředníky a vědce, aby přestali s nevhodnou stigmatizací neočkovaných lidí, mezi něž patří naši pacienti, kolegové a další spoluobčané, a aby vynaložili další úsilí na stmelení společnosti.“

JACK PHILLIPS