Jako když vymře celé okresní město

Štěpán Křeček

Počet obyvatel naší země začal rychle klesat. Alarmující jsou počty zemřelých lidí. Zneklidňující je i skutečnost, že z naší země odchází více lidí, než se k nám stěhuje. Oproti předchozím rokům jde o zásadní změnu trendu.

Výrazný úbytek počtu obyvatel lze přirovnat k situaci, kdy vymře celé okresní město o velikosti Berouna. Ilustrační foto: Autor: Ondrej.konicek na projektu Wikipedie v jazyce čeština – Na Commons přeneseno z cs.wikipedia., Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1895086

Na konci třetího čtvrtletí letošního roku měla Česká republika 10 682 029 obyvatel. To je o 19 748 méně, než na začátku letošního roku. Takto výrazný úbytek počtu obyvatel lze přirovnat k situaci, kdy vymře celé okresní město o velikosti Berouna. Toto přirovnání je o to děsivější, když si uvědomíme, že drtivou většinu úbytku obyvatel skutečně tvoří nárůst počtu zemřelých.

Přirozený přírůstek obyvatelstva, tedy rozdíl mezi živě narozenými a zemřelými, byl za tři čtvrtletí letošního roku výrazně záporný a tvořil -18 213 lidí. Navíc Česká republika začala přicházet o obyvatele i kvůli stěhování. Za tři čtvrtletí letošního roku se z naší země vystěhovalo o 1 535 lidí více, než se k nám nastěhovalo. To je oproti předchozím rokům zásadní změna.

Na základě statistických dat již můžeme říct, že koronavirová krize nevedla k významnému růstu počtu narozených dětí. Za tři čtvrtletí se jich narodilo 84 719, což bylo o 465 více, než ve stejném období předchozího roku. Přitom zemřelo pouze 182 dětí ve věku do jednoho roku, což naši zemi řadí mezi nejlepší v eliminaci úmrtnosti po porodech.

Autor je hlavní ekonom společnosti BH Securities

Zdroj: https://faei.cz/j