Kolik dostáváme z Evropské unie.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bývají velmi často považovány za jeden z hlavních důvodů výhodnosti členství České republiky v tomto svazku. Ale je tomu skutečně tak? V minulém článku jsem se zabýval roky 2004 až 2015. Nyní se budu zabývat roky 2016 až 2020. Vývoj čisté pozice (rozdíl mezi příjmy z EU a odvody do ní) pro Českou republiku byl v těchto letech následující:

Rok 2016…80,6mld. Kč
Rok 2017…56,0 mld. Kč
Rok 2018…44,7 mld. Kč
Rok 2019…70,0 mld. Kč
Rok 2020…85,7 mld. Kč (1)

Celkově šlo za uvedených pět let o částku 337 miliard korun. Částka vypadá opravdu ohromně. Má to ale jeden háček. Porovnejme právě uvedenou sumu s ukazatelem hrubého domácího produktu (HDP) pro Českou republiku za roky 2016 až 2020. Nejprve se tedy podívejme na příslušnou statistiku HDP:

Rok 2016…4 796,9 mld. Kč (v běžných cenách).
Rok 2017…5 110,7 mld. Kč
Rok 2018…5 409,7 mld. Kč
Rok 2019…5 790,3 mld. Kč
Rok 2020…5 694,6 mld. Kč (2)

Celkově šlo za uvedených pět let o HDP ve výši 26 802,252 miliard korun. Vidíme, že částka HDP za pět let je opravdu o mnoho jinde, než částka za tutéž dobu obdržená z EU. Prostým výpočtem zjistíme, že podíl čisté pozice ČR k celkovému ukazateli HDP za uvedené roky 2016 až 2020 je pouhých 1,26 %! Oproti době 2004 až 2015 (1,2 %) jde o nepatrný vzestup. Představte si, že vyděláváte 30 tisíc korun čistého měsíčně. Pokud vám dá někdo za měsíc 378 korun, budete v podobné pozici jako je ČR vůči „štědré“ EU.

Jak je zřejmé, tak příjmy České republiky z rozpočtů EU očištěné o odvody do těchto rozpočtů, tvořily vzhledem k HDP České republiky dosti malou částku (3). Hodnocení prospěšnosti těchto investic je samo o sobě diskutabilní, ale tím se zde nyní zabývat nebudeme.

Při této příležitosti se podívejme ještě na jednu věc, která se nedávno u nás dosti řešila. A to na evropský plán obnovy, který reaguje na epidemii koronaviru a na hospodářské potíže. Česká televize uvádí na svém webu poněkud bombasticky, že: „Evropská komise schválila český národní plán obnovy, který zemi otevře cestu ke 180 miliardám korun dotací z mimořádného krizového fondu Evropské unie.“ (4). Peníze by měly přicházet po dobu pěti let. Předpokládejme nyní pro jednoduchost, že by se HDP neměnil a zůstal by na úrovni 5 694,6 miliard korun, tedy jako v roce 2020. Podíl této pomoci na HDP České republiky by pak byl pouhých 0,63 %. Pokud HDP o něco naroste, což je možné, tak tento podíl bude ve skutečnosti o něco nižší. Opět jde v relativních hodnotách pouze o drobné!

Zdroj: https://www.bawerk.eu/