Proč byla přijata celosvětová opatření, která způsobuje jednu katastrofu za druhou a tlačí lidstvo hlouběji k propasti, místo aby ho z jeho bídy vyzdvihla.

Úvodem: Tento článek je pravděpodobně jedním z nejlepších a nejstručnějších odhalení celého příběhu o společnosti Corona a končí nadějným poselstvím o tom, co můžeme udělat, aby se dystopická vize Klause Schwaba a jeho stoupenců nestala „novou normou“. 

Autor: Ernst Wolff, 03. ledna 2022

Prezident Franklin Delano Roosevelt jednou řekl: „V politice se nic neděje náhodou. A když se něco stane, můžete se vsadit, že to bylo přesně takto naplánováno.“

Když se podíváme na to, co se stalo za poslední rok a půl, jsou tato jeho slova obzvlášť alarmující.

Po 18 měsících podrobného studia tohoto tématu musím říci, že existuje impozantní množství znaků a indicií, které ukazují přesně tímto směrem. Právě o tom a o důsledcích z toho plynoucích chci dnes hovořit.

Současná situace, v níž se nacházíme, je v dějinách lidstva jedinečná. Nikdy předtím nebyl celý svět vržen pod vládu takového nátlakového režimu, jaký zažíváme nyní. A nikdy nebylo přijato tolik opatření, která se na první pohled zdají být tak nepochopitelná, částečně tak nesmyslná a v mnoha případech tak protichůdná.

Jde o nejvážnější zdravotní krizi, jakou pamatujeme, ale opatření, která se proti ní používají, situaci nezlepšila, ale neustále ji zhoršují. Každý lékař dnes může potvrdit, že zdravotní stav lidí, většiny lidí, je horší než před krizí.

Údajně hrozivá 4. vlna a oznámení o nutnosti 3., 4. a 5. očkování ukazují, že účel dosavadních opatření, totiž prevence nemoci, zcela selhal. To však zdaleka není vše. Celosvětová produkce visí v naprostém chaosu. Důsledkem všech dosavadních výluk je těžká celosvětová hospodářská krize, kterou musíme zvládnout. Globální logistika je na dně. Dodavatelské řetězce jsou přerušeny. Ztrácí se úroda, vázne zásobování potravinami a navíc je pro velkou část ekonomiky nedostatek nezbytných polovodičů. Problémy se neřeší, ale násobí a zvětšují prostřednictvím uplatňování dalších opatření a neustálých hrozeb nových omezení.

Nejnovějším příkladem je Čína, kde byl uzavřen přístavní nákladní terminál, třetí největší na světě, kvůli jedinému pozitivnímu testu tamního pracovníka, nebo si vezměte Nový Zéland, kde bylo se vší vážností během minulého týdne na tři dny uzavřeno 5 milionů lidíprotože 58letý člověk měl pozitivní test. Další krize se dotýká sektoru malých a středních podniků, které celosvětově poskytují zdaleka nejvíce pracovních míst a navíc dodávají největší podíl daňových příjmů. V současné době zažíváme brutálně rostoucí celosvětovou inflaci, zejména u surovin s výrobními cenami a u potravin. Přesto se nedělá nic pro zmírnění situace, spíše naopak.

Záplava tisku peněz pokračuje a bude se dále zvyšovat. Státy a centrální banky od začátku krize vrhly do celosvětového měnového systému téměř 20 bilionů dolarů, aniž by tomu byl kdy konec, a Mezinárodní měnový fond jako nejmocnější finanční organizace na světě vydá příští pondělí 650 miliard dolarů, což je vůbec největší množství vlastní měny v rámci zvláštních práv na výběr. Například v USA, nejsilnější ekonomice světa téměř 4 milionům obyvatel, hrozí vystěhování, protože nejsou schopni platit nájem nebo pokrýt náklady na hypotéku.

V USA, nejbohatší zemi světa, se nemohou uživit z vlastních příjmů. Promyšlená změna moci v Afghánistánu řízená USA – Tálibánu byl záměrně předán vojenský materiál v hodnotě 20 miliard dolarů – kompletní letectvo s 11 základnami pro leteckou podporu, které jsou k dispozici k použití a které s naprostou jistotou způsobí další obrovskou vlnu uprchlíků.

Proč? Můžeme se ptát. Proč byla přijata celosvětová opatření, která způsobovala jednu katastrofu za druhou a tlačila lidstvo hlouběji k propasti, místo aby ho vyvedla z bídy. Odpověď na tuto otázku, totiž kdo má na této globální agendě zájem a kdo z ní profituje je zřejmá. Největším profitérem současné krize a nejdůležitějším tahounem za nitky v zákulisí je digitálně-finanční komplex.

blackrock

Mezi největší IT korporace patří Apple, mateřská společnost Googlu Alphabet, Amazon, Microsoft a Facebook. Tržní kapitalizace jen těchto několika  společností dnes dosahuje neuvěřitelných 9,1 bilionu USD. Jen pro srovnání, hrubý HDP Německa, Francie a Itálie činí 8,6 bilionu USD. Vedle těchto digitálních koncernů zde máme také velké správce aktiv, konkrétně společnosti BlackRockVanguardState Street a Fidelity. Ty se významně podílejí na všech IT společnostech. A nejen to, jen tyto 4 společnosti v současné době spravují celkem 33 bilionů USD. (Viz „Kdo vlastní svět?„)

Pro srovnání: HDP všech 28 zemí EU v loňském roce činil 15,7 bilionu USD. Není to však jen monstrózní finanční vliv těchto koncernů, co činí digitálně-finanční komplex tak mocným. Vezměme si nejprve IT korporace. Nejenže mají samy o sobě obrovskou moc. Ovládají také statisíce dalších společností, protože organizují digitální systémy těchto dalších podniků, a mají tak neustálý přehled o jejich datových tocích. Toto odvětví není ničím jiným než nádorem, který v minulých letech metastázoval do všech ostatních odvětví ekonomiky, aby je na sobě učinil závislými a mezitím je zcela ovládl. Stejnou metodou se postupuje i u správců aktiv. Jsou zapojeni do všech velkých společností na světě a jsou schopni ovlivňovat každou populární značku na světě. Největší z nich, společnost BlackRock, dodává více než 40 let starý systém analýzy dat.

Aladdin Data Cloud“ je největší fond a finanční informace, jaké kdy svět viděl. V pozadí společnost BlackRock využívá tyto znalosti k poradenství největším centrálním bankéřům na světě – Federálnímu rezervnímu systému a EZB [Evropská centrální banka]. Díky obrovskému informačnímu náskoku, kterým společnost BlackRock disponuje, je zcela jasné, kdo je na kom závislý. To souvisí s jedinečnou historickou kombinací neboli hrubou finanční silou a diskreční mocí nad pomyslně obrovským datovým fondem. Tato kombinace umožnila těmto korporacím obchodní vzestup.

Od počátku krize, tedy jen v druhém čtvrtletí loňského roku, v dubnu, květnu a červnu, dosáhly tyto společnosti největších zisků v celé své historii. Právě tento digitálně-finanční komplex je globálním mocenským centrem, které vše pohání. Digitálně-finanční komplex stojí vysoko nad všemi vládami a je připraven srazit na kolena každý vládní kabinet na světě a donutit ho k poddajnosti.

Je třeba se ptát, zda tím nepodkopává samotný systém, z něhož těží. Zde je několik příkladů: pokud digitálně-finanční komplex ničí malé a střední podniky, pak ve skutečnosti ničí své vlastní živobytí. Sektor malého a středního podnikání odvádí největší část daňových příjmů a vytváří nejvíce pracovních míst a když se zvyšuje inflace, pak to poškozuje i digitálně-finanční komplex a když ničí sociální smír zvyšováním nerovnosti, pak ničí i ty, na kterých vydělává. Digitálně-finanční komplex nemá jinou možnost než dělat to, co dělá v současnosti.

To, co v současnosti zažíváme, je formulovaná písemná agenda, s níž bude hromadit ještě více peněz a moci. Gigantický akt zoufalství, pravděpodobně největší, k jakému kdy v celé historii lidstva došlo. Příčina tohoto aktu zoufalství spočívá v tom, že systém, na který digitálně-finanční systém svou existencí navázal, již nelze udržet při životě dosavadním obchodním modelem. Ten byl velmi blízko svému zániku již během světové finanční krize v letech 2007 až 2008. Kdyby tehdy vládní banky nemobilizovaly obrovské množství peněz z daní a centrální banky nedaly pokyn k vytvoření hromady peněz z ničeho, systém by se zhroutil tam a tehdy, ale záchrana byla jen dočasná. Množství peněz muselo být po dobu 12 let neustále zvyšováno a úrokové sazby musely být několikrát sníženy, takže systém byl stále nestabilnější. Dlouhodobě to nemohlo nikam vést a loni to došlo tak daleko, že hrozil další kolaps, a tento kolaps se podařilo oddálit díky poslednímu silovému výkonu, totiž snížení úrokových sazeb na nulu a poslední injekci dalších miliard a miliard.

Tím však nastala kvalitativně nová situace. Další odklad by vyžadoval pokles úrokových sazeb do mínusu, a to by zničilo základy současného bankovního systému. Banky nemohou dlouhodobě fungovat se zápornými úrokovými sazbami. To znamená, že další odklad s dříve používaným přístupem nebude možný. Za současné situace lze do systému vlévat miliardy a miliardy. S rostoucí mírou inflace se však dostane do hyperinflace.

Situace, v níž se digitálně-finanční komplex nachází, je mezi alternativami. Na jedné straně konečného kolapsu a na druhé straně hyperinflace. To tedy znamená úplnou ztrátu hodnoty peněz. To znamená, že jsme historicky dospěli do bodu, kdy má digitálně-finanční komplex v rámci stávajícího systému stále na výběr mezi dvěma různými formami kolapsu.

Je zcela zřejmé, že se rozhodli pro instalaci nového systému. V pozadí, mimo zraky veřejnosti, připravují nový systém a navíc využívají závěrečnou fázi současného skomírajícího systému, aby jej vydrancovali pomocí všech triků, které mají k dispozici. Přesně toho jsme svědky od března 2020. Zcela záměrné a promyšlené zničení světové ekonomiky za účelem exkluzivního rozšíření digitálně-finančního komplexu se současnou přípravou nového systému prostřednictvím centrálních bank a ve spolupráci s IT korporacemi. Jde o úplné odstranění hotovosti a bank v jejich dosavadní podobě a zavedení digitálních peněz z centrálních bank.

Konečným cílem, jak se zdá, je, že všichni budeme mít jen jeden účet, přes který budou probíhat všechny transakce. Tento účet nebude sídlit v podnikatelské bance, ale v centrální bance. Pozadí tohoto plánu je následující: Digitální peníze centrální banky jsou programovatelné, a protože centrální banky mohou vytvářet neomezené množství peněz z ničeho, lze tímto způsobem skutečně operovat se zápornými úrokovými sazbami. Aniž by bylo nutné zničit systém, digitální peníze centrální banky umožní vládám dohlížet na všechny provedené transakce, přidělovat různé daňové sazby a ukládat na jednotlivce pokuty.

Vlády také mohou stanovit limit platnosti části našich peněz a požadovat, abychom s určitým časovým odstupem utratili určité částky, ale mohou také požadovat, aby byly peníze použity na konkrétní účely, a požadovat, aby se určité částky platily pouze za určité výrobky, nebo aby pocházely pouze z určitých regionůVláda bude mít především možnost zrušit naši schopnost provádět všechny transakce jediným kliknutím myši. Mohou nás finančně odstavit. Digitální peníze centrální banky by byly nejefektivnějším způsobem výběru daní pro společnost, jaký se kdy v celé historii lidstva vyskytl – realizací všeobjímající diktatury.

Nicméně vědí, že se setkají s odporem veřejnosti, respektive že velká část lidí se s touto formou nesvobody nesmíří. Dá se očekávat, že zavedení digitálních peněz centrální bankou vyvolá obrovské sociální nepokoje a právě na tento problém digitálně-finanční komplex zcela zjevně myslel. Nebudou se snažit přejít na digitální měnu tak rychle, aby neriskovali obrovský odpor. Udělají to přesně naopak. Uvrhnou společnost do chaosu, aby poté centrální banky mohly zavedení digitálních peněz prezentovat jako řešení všech problémů, a to v podobě všeobecného základního příjmu (VPP).

V uplynulých 18 měsících jsme pod záminkou boje s nemocí prožívali ničivé a nenapravitelné škody na zdraví, hospodářství a financích, jejichž plné důsledky se zatím začínají projevovat jen ve znacích. Současně se však pracuje na tom, aby se tyto škody ještě zvýšily, a souběžně se systematicky prohlubuje sociální rozkol ve společnosti. Tím, že se mezi lidi neustále vrážejí nové klíny, to všechno nás cíleně vede jediným směrem – k sociálním nepokojům až k občanské válce a to dokonce celosvětově. To je to, co elity chtějí vidět. Dnes zažíváme maximální společenský chaos a na vrcholu tohoto chaosu pak zavedou univerzální základní příjem, aby ovlivnili změnu – z maximálního chaosu na maximální kontrolu.

Druhým důvodem je, že všeobecný důchod musí přijít, protože v období, které je před námi, vstupujeme do čtvrté průmyslové revoluce – ztráty milionů a milionů pracovních míst v důsledku zavádění umělé inteligence [AI]. To by znamenalo zánik milionů spotřebitelů. Poptávka po spotřebním zboží se bude stále více hroutit a protože současný ekonomický systém je založen na spotřebě, může k tomu dojít pouze tehdy, pokud všichni tito nezaměstnaní spotřebitelé nebudou moci najít práci. To, co se dělo v posledních 18 měsících a co stále probíhá, se zjevně řídí připraveným plánem – dekonstrukcí současného ekonomického systému ve prospěch elit.

Vytvoření maximálního hospodářského a sociálního chaosu a zavedení nového systému pod záminkou, že chce poskytnout humanitární pomoc. Tento koncept se objevuje jak v knihách o 4. průmyslové revoluci, tak v Covid-19: Velký reset od Klause Schwaba, jehož Světové ekonomické fórum hraje v celé této agendě klíčovou roli. WEF se za posledních 50 let podařilo stát nejdůležitějším řídicím centrem digitálně-finančního komplexu.

Nejprve se zde sešli podnikatelé, poté politici, následováni mediálními tvůrci ve velitelských funkcích a významnými osobnostmi, kteří se vzájemně propojili. V 90. letech byli lidé podrobeni cílenému vzdělávacímu programu. Od roku 1992 se „globálním lídrům zítřka“ a od roku 2005 „mladým globálním lídrům“ dostávalo od WEF systematického školení. Jsou to přesně ti samí lidé, kteří dnes zastávají pozice s politickou mocí a vlivem, ať už jde o Billa GateseJeffa Bezose nebo Jacka Marra z oblasti IT, nebo generálního ředitele Larryho Finka ze společnosti BlackRock, šéfku MMF Kristallinu Georgievovou či bývalého šéfa Bank of England Marka Carneyho z finančního sektoru nebo Emanuela Macrona, Sebastiena Kurze, či Angelu Markelovou z politiky. Všichni tito lidé byli buď vyškoleni WEF, nebo sedí v jeho vedení, v němž je 1300 členů této úzce propojené elitní skupiny učitelů, kteří od roku 2012 tahají za nitky po celém světě. (Viz článek Škola pro Covid Diktátory Klause Schwaba z WEF, plán na „velký reset“. Škola mladých globálních lídrů WEF.)

Kromě toho se do klubu zapojilo 10 000 osob mladších 30 let, tzv. „globálních tvůrců„, které WEF rovněž sdružuje a kteří mají vliv na běh světových událostí. Podívejte se na práci zakladatele WEF Klause Schwaba. Vše, co jsme zažili, se řídí plánem. Jeho kniha vyšla 20. června 2020, tedy ani ne čtyři měsíce po celosvětovém uzamčení a kniha poskytla přesný návod, jak je třeba použít COVID-19, aby byl svět zničen a vybudován svět nový.

Připomíná to nejtemnější časy národního socialismu [nacismu]. Program, který se zde sleduje, je skutečně zjevně nejen plánovaný, ale co do zlovolnosti a prolhanosti jej lze jen stěží překonat. Kdo by kdy tušil, že pod záminkou ochrany lidstva před následky nemoci bude světová ekonomika dohnána k totálnímu kolapsu? Vzít lidem svobodu cestování, právo na sdružování a svobodu projevu. Svobodu vyjadřovat názory a navíc odsoudit více než 100 milionů lidí k hladomoru.

Kdo by si pomyslel, že eugenik Klaus Schwab se dostane do pozice, kdy bude moci po celém světě nejen šířit svou vizi splynutí lidské bytosti se strojovou inteligencí, ale také ji bude prosazovat 10 000 pomocníků. To vše jsou hluboce destruktivní vývojové trendy, s nimiž nyní žijeme a musíme trpět, nepředstavitelné pro každého racionálně uvažujícího a citově a empaticky založeného člověka.

Je tu ještě jedna stránka věci. Zcela jiná stránka a především ta, která nám všem dává obrovskou vzpruhu a spoustu síly pro další práci. Plány elit – vize Klause Schwaba jsou odsouzeny k nezdaru hned z několika důvodů. Tím nejdůležitějším je, že narativ o smrtícím viru, který je existenční hrozbou pro lidstvo, nemůže být dlouhodobě udržitelný. Již vidíme smečku lží a vidíme, jak ve snaze o její legitimizaci přibývá absurdních argumentů a rychlého vymezení, zde je důležité poznat, že vehemence, kterou média v těchto dnech projevují, svědčí nikoli o jejich síle, ale o jejich slabosti. Stejně jako stávající řešení pandemie, která prohlásí zdravé lidi za veřejného nepřítele číslo jedna a na základě jediné nemoci či testovacího „případu“ uzamkne celou zemi. Dělají to jen proto, že jim docházejí argumenty, a v zoufalství se slepě vrhají do boje.

Abraham Lincoln jednou řekl.

Některé lidi můžete klamat pořád. A všechny lidi jen někdy. Ale nikdy nemůžete klamat všechny lidi po celou dobu.

wef-reset-300x300

Pravda se objeví v naší době a to má pro nás samozřejmě obrovský význam. Protože nám se paradoxně otevírá to, co Klaus Schwab nazval „jedinečnou příležitostí„. Narativ se však den za dnem hroutí a proto se nám všem otevřelo jedinečné okno příležitosti k rozsáhlé a komplexní kampani osvěty a naší schopnosti osvítit ostatní. Dozvěděli jsme se, skutečné pozadí údajné pandemie, kdo je skutečným rozložením sil ve světě a jakým skutečným hrozbám čelíme. Jejich stále neuvěřitelnější lži a zavedení nového měnového systému by fungovalo pouze v rámci komplexního donucovacího systému. Ten bude vždy zavádět nové kontroly cen, vytvářet permanentní inflaci s důrazným nátlakem, což zase povede k neuslému, zdokonalovanému zbídačování obyvatelstva a neustálým konfliktům se státem a úřady.

Musíme si uvědomit následující:

Bezpochyby stojíme před bouřlivou a nebezpečnou dobouElity nejednají podle pravidel rozumu, ale usilují z pohnutek chamtivosti a moci a proto se dostávají do stále větších potíží. Měli bychom využít právě této slabosti a mít stále na paměti, že elity mají rády více peněz, více majetku a mají k dispozici všechny zbraně světa. Jejich moc se nezakládá na jejich penězích, ani na jejich majetku či zbraních, ale spoléhají pouze na jeden faktor – na nevědomost většiny lidí, tj., že většina nechápe zlou hru, kterou s nimi tato menšina hraje.

Jakkoli hrozné je vše, co nám digitálně-finanční komplex a jeho pomocníci v posledních 18 měsících naservírovali, sám se dostal do situace, z níž se nemůže dostat a v níž ze zoufalství musí překročit ještě více červených čar. Pro nás všechny to znamená, že bychom v této výjimečné situaci měli zachovat klid a důsledně odhalovat všechny lži a ukazovat lidem, proč a kým jsou klamáni. Když to děláme, přemýšlíme o síle našich argumentů. Pak můžeme vyřešit současný problém a navíc možná dosáhnout něčeho mnohem většího, totiž využít jednu z nejhlubších krizí lidstva k obratu ve směřování lidských dějin. Pojďme tedy otevřít dveře nové a lepší éře.

 Originál článku a obrzků: Global Research
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ

PoznámkaPo přečtení článku vám musí být naprosto jasé, proč EU a také naš vláda rozhazovaly peníze všemi rukami. 500 miliard sem, 500 miliard tam, nikoho z nich nezajímalo, jak se tyto dluhy budou platit. Věfěly, že se nikomu nic platit nebude. Pokud v této válce zvítězí a zavedou digitální měnu, všechny dluhy vlád padnou. Centrální banky dostanou vše na stříbrném podnose, takže nějaké dluhy států budou to poslední co je bude zajímat.

Zdroj: https://www.topcz.net/